Výuka žáků ZŠ od 16. 3. do 26. 6.

autor: | 4. května 2020 | Aktuality

 

vloženo 4.5.:

Zákonní zástupci našich žáků mají možnost od 25. 5. volit variantu vzdělávání:

 

A)  on line – budou vyučovat třídní učitelé (zůstává bez změn)

nebo

B)  pobyt ve školní skupině v budově školy

                                                                                  Informace pro zákonné zástupce, kteří zvolí variantu B) :

 

Obecné informace

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18.5. třídní učitelce.

Žák bude přidělen do skupiny věkově smíšené (bude zohledněno: sourozenecké a příbuzenské vazby, bydliště, aj.), nikoli podle ročníku. Složení skupin je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020.

Ranní družina je zrušena. Vyučování bude do konce školního roku začínat v 8:00 hod (důvodem je omezená četnost dopravy žáků do školy). Vstup do budovy školy bude umožněn žákům od 7:45 hodin. Provoz skupin bude ukončen v 14:00 hodin.

Dopolední a odpolední část budou zajišťovat zaměstnanci školy pravidelně každý pracovní den,  budou vést evidenci docházky. (V případě nepřítomnosti delší jak 3 dny bude žádat třídní učitelka od zákonného zástupce informaci o důvodu nepřítomnosti.)

Žák potřebuje do školy: na den minimálně 2 roušky a podepsaný sáček na uložení roušky. Sportovní oblečení, které bude odpovídat počasí (žáci budou trávit venku celé odpoledne a část dopoledne). Další vybavení klasické (učebnice: matematika, český jazyk, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda; sešity, pracovní sešity, penál, přezůvky). Pomůcky k samostatnému zabavení v lavici (omalovánky, knihu na čtení, časopis, aj) .

Strava ve školní jídelně bude studená.

Rodiče musí seznámit žáky o nových pravidlech ve škole, které je nutné dodržovat a žák tyto pravidla musí akceptovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržení je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Rodič vyplní vždy po 14 dnech čestné prohlášení. Pokud žák trpí alergií, musí rodič dodat doklad.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování (ochrana úst a nosu při menší vzdálenosti; odstup 2 metry)

 

Příchod do školy

Před vstupem na pozemek školy bude u žáka provedena kontrola zdravotního stavu (změřena teplota bezkontaktním teploměrem a pohledová kontrola) . Žák bude vyzván k předání čestného prohlášení (vždy po 14 dnech). Žák musí dbát instrukcí zaměstnanců školy.

příloha_čestné_prohlášení

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit, taktéž pokud nebude odevzdáno čestné prohlášení – bude ihned kontaktován zákonný zástupce, který si žáka musí ihned vyzvednout. Ředitelka musí tuto skutečnost nahlásit KHS.

 

Vstup do školy

Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv dalším osobám (rodičům).

Na pozemku školy a v budově školy žáci a zaměstnanci musí nosit ochranu úst a nosu; dodržovat odstup 1,5  až 2 metry.

Žáci po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si musí  důkladně umýt ruce (instrukce správného způsobu mytí rukou jsou vyvěšeny u všech umyvadel; mytí proběhne 20 až 30 sekund pod vodou s použitím tekutého mýdla; použije papírový ručník; nakonec použije dezinfekci na ruce)

 

Ve třídě

Výuka bude začínat v 7:30 hodin.

Žák usedne do přidělené lavice (v lavici bude sedět sám; dodržena bude požadovaná vzdálenost mezi lavicemi). Při přesunech žáků bude vyžadováno dodržování požadovaných pravidel (vzdálenost, ochrana úst a nosu).

 

Konzumace stravy

Žák po důkladném umytí rukou bude konzumovat stravu na určeném místě (ve školní jídelně – bude sedět u stolu sám, ve třídě – ve své lavici sám). Rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití. Žák ji odloží  do vlastního sáčku.

 

Odchod ze školy

Žák bude odcházet ze školy v běžném čase, pokud zákonný zástupce písemně neurčí jinak.

 

Provozní informace

Základní škola zajišťuje každodenní průběžný úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik,…)

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda pro děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi bude vhodnou variantou tato forma výuky.

Škola zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.

 

 

Informace pro skupinu A) online výuka

Rozvrh výuky   

Výuka bude probíhat každé ráno dle následujícího rozvrhu

 1. ročník vždy         1. skupina od 9:00 hod                    2. skupina od 10:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
   český jazyk/matematika český jazyk / matematika český jazyk / matematika prvouka individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

 2. ročník vždy od 9:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
 český jazyk prvouka matematika samostatná práce individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

3. ročník vždy od 10:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
 český jazyk prvouka matematika  od 9:00 hod český jazyk

od 10:00 hod anglický jazyk

individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

4. ročník vždy od 9:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
matematika český jazyk anglický jazyk vlastivěda/přírodověda individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

5. ročník od 10:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
matematika český jazyk anglický jazyk vlastivěda/přírodověda individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

Přehled učiva a podklady k výuce

Týden 18.5. – 22.5.

 1. ročník
výukový materiál Dny, týden, měsíc, rok DÚ hodiny výroba 1. třída 18.5. – 22.5.

2. ročník

Prvouka 18.5. – 22. 5. Prvouka výukový materiál Les Prvouka výukový materiál U lesa
Prvouka výukový materiál V lese 2. třída od 18.5.

3. ročník

Prvouka 18. 5. – 22. 5. 3. třída od 18.5.

4. ročník

ÚKOLY 4. 18.-21.5. Přírodověda 4.ročník_ 4.5.-29.5.

5. ročník

ÚKOLY 5. 18.-22.5. Přírodověda 5.ročník_4.5.-29.5

 

 

Týden 11. 5. – 15.5.

 1. ročník
Prvouka 11.5. – 15.5. 1. tída 11.5. – 15.5.

2. ročník

Prvouka 11.5. – 15. 5. Prvouka výukový materiál Na poli 2. třída od 11.5.

3. ročník

Prvouka 11. 5. – 15. 5. 3. třída od 11.5.

4. ročník

ÚKOLY 4. 11.-14.5. Přírodověda 4.ročník_ 4.5.-29.5.

5. ročník

ÚKOLY 5. 11.5.-15.5_ Přírodověda 5.ročník_4.5.-29.5

 

 

Týden  4.5. – 7.5.

 1. ročník
Prvouka 4.5. – 8.5. Prvouka – roční období – opakování a samostatná práce Prvouka – roční období – opakování a samostatná práce
Prvouka Opakování – roční období nutné doručit do školy 1. třída 4.5. – 7.5.

2. ročník

Prvouka 4.5. – 8. 5. Prvouka výukový materiál Svátek matek 2. třída od 4.5.

3. ročník

Prvouka 4. 5. – 8. 5. 3. třída 4.5. – 8.5.

4. ročník

ÚKOLY 4. 4.-8.5. Přírodověda 4.ročník_ 4.5.-29.5.

5. ročník

ÚKOLY 5. 4.5.-8.5. Přírodověda 5.ročník_4.5.-29.5

 

 

Týden 27.4. – 1.5.

 1. ročník
Prvouka 27.4. – 1.5. Prvouka Výukový materiál 1 ptáci Prvouka Výukový materiál 2 ptáci
Prvouka Výukový materiál 1 domácí a hospodářská zvířata Prvouka Výukový materiál 2 domácí a hospodářská zvířata Prvouka Opakování – nutné doručit do školy
1.třída_DOMÁCÍ PRÁCE_ČJ+MAT_27.4.-30.4.

2. ročník

Prvouka 27.4. – 1. 5. Prvouka výukový materiál Na louce 2. ročník od 27.4.

3. ročník

Prvouka 27. 4. – 1. 5. 3. ročník od 27.4

4. ročník

ÚKOLY 4. 27.4.-1.5.

5. ročník

ÚKOLY 5. 27.4.-1.5.

 

 

Týden 20.4. – 24.4.

 1. ročník
Prvouka 20.4. – 24.4. Prvouka Jarní květiny 1.třída_DOMÁCÍ PRÁCE_ČJ+MAT_20.4.-24.4.

2. ročník

Prvouka 20.4. – 24. 4. Prvouka výukový materiál dom. a hos. zvířata Prvouka výukový matewriál dom.a hos. zvířata 2
Prvouka výukový materiál dom. a hos. zvířata 3 2. ročník od 20.4.

3. ročník

Prvouka 20. 4. – 24. 4. 3. ročník od 20.4

4. ročník

DÚ 4 – 20.4-24.4

5. ročník

dú V. 20.4-24.4_

 

 

Týden 14.4. – 17.4.

JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH SEŠITŮ A UČEBNIC

 1. ročník
Prvouka 14.4. – 17.4. 1.třída_DOMÁCÍ PRÁCE_ČJ+MAT_14.4.-17.4. Učebnice k vyzvednutí

2. ročník

Prvouka 13.4. – 18. 4. Prvouka – výukový materiál 1 2. ročník od 13.4.

3. ročník

Prvouka 14. 4. – 17. 4. 3. ročník od 13.4

4. ročník

DÚ 4 13.-16.4

5. ročník

DÚ 5. 13.-16.4_

 

 

Týden 6.4. – 10.4.

 1. ročník
Prvouka 6. 4. – 10. 4. Prvouka pracovní list 1.třída_DOMÁCÍ PRÁCE_ČJ+MAT_6.4.-10.4_

2. ročník

Prvouka 6. 4. – 10. 4. Prvouka pracovní list 2. třída od 6.4.

3. ročník

Prvouka 6.4. – 10.4. 3. ročník od 6.4

4. ročník

IV. 6.4.-10.4_

5. ročník

V. 6.4.-10.4_

 

 

Týden 30.3. – 3.4.

 1. ročník
1.třída ČJ+MAT 30.3.-3.4 Prvouka 30.3. – 3.4. Veršovaná-pohádka-O-dvanácti-měsíčkách-a-omalovánka-k-tomu

2. ročník

Prvouka 30. 3. – 3. 4. Prvouka – Výukový materiál č. 1 Prvouka výukový materiál 2
Prvouka – výukový materiál 3 2. ročník od 30. 3.

3. ročník

Prvouka 30.3. – 3.4. 3. ročník od 30.3

4. ročník

Přírodověda 4.ročník 30.3. – 3.4. IV. 30.3.-3.4_

5. ročník

Přírodověda 5.ročník 30.3. – 3.4. V. 30.3. -6.4_

 

Březen od 16.3. do 27.3.

          1.ročník

Učivo po týdnech 1. ročník

           2. ročník

Domácí úkoly 2 Prvouka- Druhá třída

            3. ročník

úkoly 3 PrvoukaTřetí třída

            4. ročník

učivo IV_ Přírodověda 4.ročník učeb IV
Odkazy na online procvičování:

https://www.umimeto.org/

https://skolakov.eu/

https://www.mojecestina.cz/

Byl zadán DÚ z jarních prázdnin – popis známe osobnosti

Aktivity k výuce pádů a pádových otázek – Moje čeština – Moje čeština – Čeština na internetu zdarmaAktivity k výuce pádů a pádových otázek. Vydáno dne 29.01.2017 od Jana Skřivánková. Tentokrát pro Vás máme několik zajímavých aktivit na procvičování pádů a pádových otázek.

www.mojecestina.cz

                       5. ročník

PL 1 – V Přírodověda 5.ročník PL m V
pl2 V PL3 V
Odkazy na online procvičování:

https://www.umimeto.org/

https://skolakov.eu/

https://www.mojecestina.cz/

Byl zadán DÚ z jarních prázdnin – popis známe osobnosti

Aktivity k výuce pádů a pádových otázek – Moje čeština – Moje čeština – Čeština na internetu zdarmaAktivity k výuce pádů a pádových otázek. Vydáno dne 29.01.2017 od Jana Skřivánková. Tentokrát pro Vás máme několik zajímavých aktivit na procvičování pádů a pádových otázek.

www.mojecestina.cz

 

 

NEPLATNÉ!

 1. Starší informace(Vloženo 13.3.  Učitelé Vám budou k dispozici v ZŠ pouze v pondělí 16.3. od 11:00 hod  – do 16: 00 hod na telefonním čísle 777 719 477 (v krajním případě si můžete vyzvednout úkoly ve vestibulu školy – bezkontaktně). Tento den pokud požádáte učitele, zašle Vám úkoly poštou (poštovné hradí příjemce). Preferujeme emailovou komunikaci, kdy Vám učitelé individuálně sdělí rozsah učiva po dobu uzavření školy a můžete s nimi i další dny elektronicky komunikovat. P. učitelka 1. třída  volejnikova@skolakurivody.cz 

  Vloženo 15.3. Od pondělí probíhá projekt UčíTelka – jedná se o doplněk domácího vzdělávání. Jen má nevýhodu, že každá škola má jinak nastavený časový obsah učiva ve školním vzdělávacím programu, má odučeno jiné množství učiva (vaše dítě může být napřed nebo pozadu a pak dojde k neprovázání informací a naopak k chaosu). A hlavně dítě pouze přijímá informace, není zde zpětná vazba, zda si propojuje poznatky a umí je aplikovat v praxi. Prosím věnujte dětem svůj čas. Dáváme jim lehké učivo, důležité procvičíme ve škole.)

 

 

(vloženo 22.4.)

Předpoklad otevření školy je naplánován na 25.5. 2020. Škola nebude fungovat v běžném režimu. Nyní čekáme na metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která nám upřesní provoz tohoto školního zařízení. Měli bychom ji obdržet do konce dubna.

Na začátku května budete kontaktovány ohledně zájmu o umístění žáků do skupin v základní škole a zároveň Vám budou upřesněna všechna pravidla  docházky do školy, včetně stravování, nošení roušek a podobně (třídní schůzka on-line). Pravidla budou vycházet z metodiky ministerstva. Žádáme proto rodiče, aby sledovali webové stránky  či vývěsku před budovou a ještě vyčkali. Zájemcům, kteří své děti nahlásí k výuce v budově školy, budou sděleny přesné informace on-line třídní schůzce.

Děti v budově školy budou rozděleny  do tříd podle jiných kritérií než doposud, budou dodržována striktní hygienická pravidla a nařízení MZ a MŠMT. Dohled v budově školy bude zajištěn dalším personálem, neboť výuka on-line bude pokračovat do 26.6. v stejném stylu jako doposud (učitelé).

Nyní  zajišťujeme dezinfekci, jednorázové rukavice, teploměry pro případné měření teploty při příznacích respiračního onemocnění, úklidové prostředky s dezinfekčním účinkem.

 

 

 

 

V této mimořádné době jsme se rozhodli pomoci žákům osvojit si požadované učivo způsoby popsanými níže. Vzhledem k předpokládané délce uzavření škol (druhá polovina května), je nutné věnovat učivu náležitou pozornost a komunikovat s třídním učitelem.

NOVÉ (Vloženo 22. 3.)

Předpokládaný harmonogram práce učitele  do konce školního roku (bude se měnit dle vyhlášení MZ nebo MŠMT):

 • od 16.3. do odvolání (výuka v prostředí domova dle zvoleného způsobu)
 • červen 1. 6. až 5. 6. opakování získaných znalostí a jejich sjednocení; 8.6. – 19.6. opakování znalostí s vyhodnocením; 24. 6. – uzavření klasifikace; 30.6. vydání vysvědčení

 

     

1.  INFORMACE OBECNÉ K VÝUCE

Škola bude žáky vzdělávat následujícím způsobem:

A) Na dálku on-line pomocí moderních technologií od 25. 3. (postupné připojování žáků) až do odvolání   –   aplikace   TEAMS

B) Učitelé připravují týdenní plán učiva s doplňujícími materiály od 16.3. až do odvolání – najdete na webových stránkách školy níže

C) Od 17. 3.  lze si materiály v papírové podobě vyzvednout bezkontaktně ve vestibulu školy. Po otevření dveří vstupte do vestibulu, kde si vyzvedněte potřebné. Přístup bude umožněn dopoledne PO, ST  od 9:00 – 11:00 hod, nebo dle dohody s ředitelkou – ve škole

Rodiče zvolí pro žáka jednu z výše uvedených možností!!! Rodič dohlíží na plnění učiva žákem, které je značně zredukované. Žákům je pouze zadáváno jen základní, nejnutnější učivo.

 

Způsoby výuky:

 A) VÝUKA ON-LINE (na dálku s pomocí počítače)

Proč on-line výuka

On-line výuka nastupuje tam, kde se žáci a učitelé nemohou fyzicky potkat. V dnešní době je možné využít celou řadu nástrojů, které spolupráci na dálku umožňují. Ty jsou odzkoušené mezi týmy pracujícími na dálku na společných projektech.

Škola on-line navazuje tam, kde škola fyzická musela skončit. On-line škola není posílání úkolů e-mailem jednou za týden, ale pravidelné setkávání žáků a učitelů nad probíranou látkou – prostřednictvím videokonferencí a dalších nástrojů organizace výuky.

Učitel může žákům vysvětlit nové učivo a zodpovědět případné nejasnosti. Žák pak sám si procvičuje pomocí zadané instrukce. Pokud dostane úkol, zašle ho ke kontrole učiteli. Učitel vyhodnotí pochopení učiva.

 

Jak to probíhá

On-line výuka je podobná práci na dálku. Celodenní kontakt s učitelem nenahradí, ale určitě umožní potřebný okamžitý kontakt žáka s učitelem. Díky videokonferencím (maximálně 2 hodiny za den) mají děti a učitelé přímou zpětnou vazbu tam, kde je to potřebaUčitel může sdílet s žáky obsah své obrazovky (videokonference) a názorně vést výklad. Může žákům zadat materiály k samostatnému studiu (texty, obrázky, dokumenty ale i videa).

Nečekejte, že děti budou na celou dobu vyučování připoutány k obrazovce, žádné „hlídání na dálku“ fungovat nebude, ale žáci a učitelé naváží ve výuce tam, kde ve škole přestali. Škola on-line se (alespoň z počátku) neobejde bez pomoci rodičů, umožní nám všem lepší komunikaci se školou v době, kdy se nemůžeme potkávat.

Potřebné vybavení

 • Telefon nebo tablet, ideálně notebook nebo stolní počítač, který zvládne prohlížet webové stránky
 • Moderní webový prohlížeč (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge)
 • Stabilní připojení k Internetu – stačí i mobilní (pozor na vyčerpání objemu dat), nemusí být nijak rychlé
 • Sluchátka sice nejsou nutná, ale pokud je máte, určitě se budou hodit
 • A samozřejmě tužku, sešity, poznámkový blok a učebnice na zápis poznatků z výuky – jako ve škole

 

Jak navázat spojení

 • Kontaktovat p. učitelky, které pomohou Vaše děti připojit. Paní učitelky jsou připravené pomoci, stačí je kontaktovat volejnikova@skolakurivody.cz ; vranova@skolakurivody.cz ; supkova@skolakurivody.cz
 • Technickou podporu pokud nebudete vědět si rady, nebo si nejste jisti Vám poskytne: p. Volejníková: volejnikova@skolakurivody.cz nebo telefon 777 719 477 (SMS – dopoledne, hovor – od 25.3. do 27.3. od 9:00 hod do 15:00 hod, další dny jen středa od 11:00 hod – do 12:00 hod)
 • Budeme vyučovat přes: Microsoft  Office 365 – v aplikaci TEAMS
 • POSTUP instalace:
 • 1) Do vyhledávače (např Seznam) v prohlížeči napsat:                    www.office.com 
 •  2) Přihlásit se pod příslušným emailem a heslem (ten Vám sdělí třídní učitelka)
 • 3) Otevřít si Teams (Modrá ikonka s písmenem T a postavičkami v pozadí)
 • 4) Vlevo dole v aplikaci Teams stáhnout aplikaci do počítače a nainstalovat
 • 5) Od tohoto momentu se lze přihlašovat do Teams přes stáhnutou aplikaci
 • 6) Na telefonech lze v Obchod Play (Android) nebo Apple Store (iOS) stáhnout mobilní verze Teams

Pokud si nejste jisti instalací, možná pomůže ještě:https://www.youtube.com/watch?v=YbFkiSjQID8&feature=youtu.be

 

B) KLASICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  s dálkovým přístupem – email (učebnice; pracovní sešity; pracovní listy; úkoly označené učitelem rodič vytiskne, žák doplní samostatně a po splnění rodič naskenuje a zašle vyučujícímu emailem; rodič vysvětluje, kontroluje procvičuje zadané učivo, které je uvedeno níže)

 

C) KLASICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  bez přístupu k tisku (učebnice, pracovní sešity, pracovní listy; rodič vysvětluje, kontroluje procvičuje zadané učivo; materiály jsou připraveny v tištěné podobě ve vestibulu školy zákonný zástupce si je musí vyzvednout)

Ve škole máme řadu studijních materiálů pro žáky, kteří si je nechali v lavicích (např. pracovní sešity, učebnice), z toho vyvozujeme, že ještě v                 těchto rodinách výuka nezačala. Proto žádáme rodiče o jejich vyzvedávání.