Informace pro výuku žáků ZŠ

autor: | 22. března 2020 | Aktuality

Vážení rodiče

v této mimořádné době jsme se rozhodli pomoci žákům osvojit si požadované učivo způsoby popsanými níže. Vzhledem k předpokládané délce uzavření škol (druhá polovina května), je nutné věnovat učivu náležitou pozornost a svědomitě odevzdávat zadané samostatné práce učiteli k vyhodnocení.

NOVÉ (Vloženo 22. 3.)

Předpokládaný harmonogram práce učitele  do konce školního roku (bude se měnit dle vyhlášení MZ nebo MŠMT):

 • od 16.3. do odvolání ( výuka v prostředí domova dle zvoleného způsobu zákonného zástupce – viz níže, doručení úkolů zadaných učitelem k vyhodnocení)
 • červen 1. 6. až 5. 6. opakování získaných znalostí a jejich sjednocení; 8.6. – 19.6. opakování znalostí s vyhodnocením; 24. 6. – uzavření klasifikace; 30.6. vydání vysvědčení

 

     

1.  INFORMACE OBECNÉ K VÝUCE

Škola bude žáky vzdělávat následujícím způsobem:

A) Na dálku on-line pomocí moderních technologií od 25. 3. (postupné připojování žáků) až do odvolání   –   aplikace   TEAMS

B) Učitelé připravují týdenní plán učiva s doplňujícími materiály od 16.3. až do odvolání – najdete na webových stránkách školy níže

C) Od 17. 3.  lze si materiály v papírové podobě vyzvednout bezkontaktně ve vestibulu školy. Po otevření dveří vstupte do vestibulu, kde si vyzvedněte potřebné. Přístup bude umožněn dopoledne PO, ST  od 9:00 – 11:00 hod, nebo dle dohody s ředitelkou – ve škole

Rodiče zvolí pro žáka jednu z výše uvedených možností!!! Rodič dohlíží na plnění učiva žákem, které je značně zredukované. Žákům je pouze zadáváno jen základní, nejnutnější učivo.

 

Způsoby výuky:

 A) VÝUKA ON-LINE (na dálku s pomocí počítače)

Proč on-line výuka

On-line výuka nastupuje tam, kde se žáci a učitelé nemohou fyzicky potkat. V dnešní době je možné využít celou řadu nástrojů, které spolupráci na dálku umožňují. Ty jsou odzkoušené mezi týmy pracujícími na dálku na společných projektech.

Škola on-line navazuje tam, kde škola fyzická musela skončit. On-line škola není posílání úkolů e-mailem jednou za týden, ale pravidelné setkávání žáků a učitelů nad probíranou látkou – prostřednictvím videokonferencí a dalších nástrojů organizace výuky.

Učitel může žákům vysvětlit nové učivo a zodpovědět případné nejasnosti. Žák pak sám si procvičuje pomocí zadané instrukce. Pokud dostane úkol, zašle ho ke kontrole učiteli. Učitel vyhodnotí pochopení učiva.

 

Jak to probíhá

On-line výuka je podobná práci na dálku. Celodenní kontakt s učitelem nenahradí, ale určitě umožní potřebný okamžitý kontakt žáka s učitelem. Díky videokonferencím (maximálně 2 hodiny za den) mají děti a učitelé přímou zpětnou vazbu tam, kde je to potřebaUčitel může sdílet s žáky obsah své obrazovky (videokonference) a názorně vést výklad. Může žákům zadat materiály k samostatnému studiu (texty, obrázky, dokumenty ale i videa).

Nečekejte, že děti budou na celou dobu vyučování připoutány k obrazovce, žádné „hlídání na dálku“ fungovat nebude, ale žáci a učitelé naváží ve výuce tam, kde ve škole přestali. Škola on-line se (alespoň z počátku) neobejde bez pomoci rodičů, umožní nám všem lepší komunikaci se školou v době, kdy se nemůžeme potkávat.

 

Potřebné vybavení

 • Telefon nebo tablet, ideálně notebook nebo stolní počítač, který zvládne prohlížet webové stránky
 • Moderní webový prohlížeč (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge)
 • Stabilní připojení k Internetu – stačí i mobilní (pozor na vyčerpání objemu dat), nemusí být nijak rychlé
 • Sluchátka sice nejsou nutná, ale pokud je máte, určitě se budou hodit
 • A samozřejmě tužku, sešity, poznámkový blok a učebnice na zápis poznatků z výuky – jako ve škole

 

 

Jak navázat spojení

 • Kontaktovat p. učitelky, které pomohou Vaše děti připojit. Paní učitelky jsou připravené pomoci, stačí je kontaktovat volejnikova@skolakurivody.cz ; vranova@skolakurivody.cz ; supkova@skolakurivody.cz
 • Technickou podporu pokud nebudete vědět si rady, nebo si nejste jisti Vám poskytne: p. Volejníková: volejnikova@skolakurivody.cz nebo telefon 777 719 477 (SMS – dopoledne, hovor – od 25.3. do 27.3. od 9:00 hod do 15:00 hod, další dny jen středa od 11:00 hod – do 12:00 hod)
 • Budeme vyučovat přes: Microsoft  Office 365 – v aplikaci TEAMS
 • POSTUP:
 • 1) Do vyhledávače (např Seznam) v prohlížeči napsat office.com
 •  2) Přihlásit se pod příslušným emailem a heslem (ten Vám sdělí třídní učitelka)
 • 3) Otevřít si Teams (Modrá ikonka s písmenem T a postavičkami v pozadí)
 • 4) Vlevo dole v aplikaci Teams stáhnout aplikaci do počítače a nainstalovat
 • 5) Od tohoto momentu se lze přihlašovat do Teams přes stáhnutou aplikaci
 • 6) Na telefonech lze v Obchod Play (Android) nebo Apple Store (iOS) stáhnout mobilní verze Teams

 

 

Rozvrh výuky       

Výuka bude probíhat každé ráno dle následujícího rozvrhu

1. ročník vždy od 9:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
   český jazyk/matematika český jazyk / matematika český jazyk / matematika prvouka individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

2. ročník vždy od 9:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
 český jazyk prvouka matematika samostatná práce individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

3. ročník vždy od 10:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
 český jazyk prvouka matematika  od 9:00 hod český jazyk

od 10:00 hod anglický jazyk

individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

4. ročník vždy od 9:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
matematika český jazyk anglický jazyk vlastivěda/přírodověda individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

5. ročník od 10:00 hod

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
matematika český jazyk anglický jazyk vlastivěda/přírodověda individuální konzultace

 

odevzdávání zadaných samostatných prací

do 12:00 hod

 

 

 

B) KLASICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  s dálkovým přístupem – email (učebnice; pracovní sešity; pracovní listy; úkoly označené učitelem rodič vytiskne, žák doplní samostatně a po splnění rodič naskenuje a zašle vyučujícímu emailem; rodič vysvětluje, kontroluje procvičuje zadané učivo, které je uvedeno níže)

Ve škole máme řadu pracovních sešitů pro žáky, kteří si je nechali v lavicích, z toho vyvozujeme, že ještě v těchto rodinách výuka nezačala. Proto žádáme rodiče o jejich vyzvedávání.

 

Obecné informace k Prvouce:

Žáci zvládají samostatné čtení textu. K ověření pochopení textu slouží pracovní sešit či pracovní list. Cvičení, které je doporučeno udělat v pracovním listu – je to nejpodstatnější, co by žák měl znát. Další cvičení je na dobrovolnosti (doplňkové učivo). Internetové odkazy – jsou naučné, ale zároveň zpestřují učivo.

 

Týden 15.6. – 19.6. – opakování učiva s hodnocením !!!

1.ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

 

Týden 8.6. – 12.6.  – sjednocení osvojených znalostí pomocí opakování

1.ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

 

Týden 1.6. – 5.6.

1.ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

 

Týden 25.5. – 29.5.

1.ročník

Prvouka od 25.5. Prvoukavý ukový materiál hodiny 1 Prvouka výukový materiál hodiny 2

2. ročník

Prvouka 25.5. – 29. 5. Prvouka výukový materiál U vody Prvouka výukový materiál Ve vodě

3. ročník

Prvouka 25. 5. – 29. 5.

4. ročník

5. ročník

 

 

Týden 18.5. – 22.5.

 1. ročník
výukový materiál Dny, týden, měsíc, rok DÚ hodiny výroba

2. ročník

Prvouka 18.5. – 22. 5. Prvouka výukový materiál Les Prvouka výukový materiál U lesa
Prvouka výukový materiál V lese

3. ročník

Prvouka 18. 5. – 22. 5.

4. ročník

5. ročník

 

 

Týden 11. 5. – 15.5.

 1. ročník
Prvouka 11.5. – 15.5.

2. ročník

Prvouka 11.5. – 15. 5. Prvouka výukový materiál Na poli

3. ročník

Prvouka 11. 5. – 15. 5.

4. ročník

5. ročník

 

 

Týden  4.5. – 7.5.

 1. ročník
Prvouka 4.5. – 8.5. Prvouka – roční období – opakování a samostatná práce Prvouka – roční období – opakování a samostatná práce
Prvouka Opakování – roční období nutné doručit do školy

2. ročník

Prvouka 4.5. – 8. 5. Prvouka výukový materiál Svátek matek

3. ročník

Prvouka 4. 5. – 8. 5.

4. ročník

5. ročník

 

 

Týden 27.4. – 1.5.

 1. ročník
Prvouka 27.4. – 1.5. Prvouka Výukový materiál 1 ptáci Prvouka Výukový materiál 2 ptáci
Prvouka Výukový materiál 1 domácí a hospodářská zvířata Prvouka Výukový materiál 2 domácí a hospodářská zvířata Prvouka Opakování – nutné doručit do školy

2. ročník

Prvouka 27.4. – 1. 5. Prvouka výukový materiál Na louce

3. ročník

Prvouka 27. 4. – 1. 5.

4. ročník

5. ročník

 

 

Týden 20.4. – 24.4.

 1. ročník
Prvouka 20.4. – 24.4. Prvouka Jarní květiny

2. ročník

Prvouka 20.4. – 24. 4. Prvouka výukový materiál dom. a hos. zvířata Prvouka výukový matewriál dom.a hos. zvířata 2
Prvouka výukový materiál dom. a hos. zvířata 3

3. ročník

Prvouka 20. 4. – 24. 4.

4. ročník

DÚ 4 – 20.4-24.4

5. ročník

dú V. 20.4-24.4_

 

 

Týden 14.4. – 17.4.

 1. ročník
Prvouka 14.4. – 17.4.

2. ročník

Prvouka 13.4. – 18. 4. Prvouka – výukový materiál 1

3. ročník

Prvouka 14. 4. – 17. 4.

4. ročník

DÚ 4 13.-16.4

5. ročník

DÚ 5. 13.-16.4_

 

 

Týden 6.4. – 10.4.

 1. ročník
Prvouka 6. 4. – 10. 4. Prvouka pracovní list

2. ročník

Prvouka 6. 4. – 10. 4. Prvouka pracovní list

3. ročník

Prvouka 6.4. – 10.4.

4. ročník

IV. 6.4.-10.4_

5. ročník

V. 6.4.-10.4_

 

 

Týden 30.3. – 3.4.

 1. ročník
1.třída ČJ+MAT 30.3.-3.4 Prvouka 30.3. – 3.4. Veršovaná-pohádka-O-dvanácti-měsíčkách-a-omalovánka-k-tomu

2. ročník

Prvouka 30. 3. – 3. 4. Prvouka – Výukový materiál č. 1 Prvouka výukový materiál 2
Prvouka – výukový materiál 3

3. ročník

Prvouka 30.3. – 3.4.

4. ročník

Přírodověda 4.ročník 30.3. – 3.4. IV. 30.3.-3.4_

5. ročník

Přírodověda 5.ročník 30.3. – 3.4. V. 30.3. -6.4_

 

Březen od 16.3. do 27.3.

          1.ročník

Učivo po týdnech 1. ročník

           2. ročník

Domácí úkoly 2 Prvouka- Druhá třída

            3. ročník

úkoly 3 PrvoukaTřetí třída

            4. ročník

učivo IV_ Přírodověda 4.ročník učeb IV
Odkazy na online procvičování:

https://www.umimeto.org/

https://skolakov.eu/

https://www.mojecestina.cz/

Byl zadán DÚ z jarních prázdnin – popis známe osobnosti

Aktivity k výuce pádů a pádových otázek – Moje čeština – Moje čeština – Čeština na internetu zdarmaAktivity k výuce pádů a pádových otázek. Vydáno dne 29.01.2017 od Jana Skřivánková. Tentokrát pro Vás máme několik zajímavých aktivit na procvičování pádů a pádových otázek.

www.mojecestina.cz

                       5. ročník

PL 1 – V Přírodověda 5.ročník PL m V
pl2 V PL3 V
Odkazy na online procvičování:

https://www.umimeto.org/

https://skolakov.eu/

https://www.mojecestina.cz/

Byl zadán DÚ z jarních prázdnin – popis známe osobnosti

Aktivity k výuce pádů a pádových otázek – Moje čeština – Moje čeština – Čeština na internetu zdarmaAktivity k výuce pádů a pádových otázek. Vydáno dne 29.01.2017 od Jana Skřivánková. Tentokrát pro Vás máme několik zajímavých aktivit na procvičování pádů a pádových otázek.

www.mojecestina.cz

C) KLASICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  bez přístupu k tisku (učebnice, pracovní sešity, pracovní listy; rodič vysvětluje, kontroluje procvičuje zadané učivo; materiály jsou připraveny v tištěné podobě ve vestibulu školy zákonný zástupce si je musí vyzvednout)

Ve škole máme řadu studijních materiálů pro žáky, kteří si je nechali v lavicích (např. pracovní sešity, učebnice), z toho vyvozujeme, že ještě v                 těchto rodinách výuka nezačala. Proto žádáme rodiče o jejich vyzvedávání.

 

NEPLATNÉ!

 1. Starší informace(Vloženo 13.3.  Učitelé Vám budou k dispozici v ZŠ pouze v pondělí 16.3. od 11:00 hod  – do 16: 00 hod na telefonním čísle 777 719 477 (v krajním případě si můžete vyzvednout úkoly ve vestibulu školy – bezkontaktně). Tento den pokud požádáte učitele, zašle Vám úkoly poštou (poštovné hradí příjemce). Preferujeme emailovou komunikaci, kdy Vám učitelé individuálně sdělí rozsah učiva po dobu uzavření školy a můžete s nimi i další dny elektronicky komunikovat. P. učitelka 1. třída  volejnikova@skolakurivody.cz 

  Vloženo 15.3. Od pondělí probíhá projekt UčíTelka – jedná se o doplněk domácího vzdělávání. Jen má nevýhodu, že každá škola má jinak nastavený časový obsah učiva ve školním vzdělávacím programu, má odučeno jiné množství učiva (vaše dítě může být napřed nebo pozadu a pak dojde k neprovázání informací a naopak k chaosu). A hlavně dítě pouze přijímá informace, není zde zpětná vazba, zda si propojuje poznatky a umí je aplikovat v praxi. Prosím věnujte dětem svůj čas. Dáváme jim lehké učivo, důležité procvičíme ve škole.)