Platby

Cena stravného

Věk Cena/1den Cena/ oběd za měsíc
  2 –   6 let         (přesnídávka, oběd, svačina) 48,- Kč   1056,-Kč
  6 –   7 let         (přesnídávka, oběd, svačina) 51,- Kč   1122,-Kč
  7 – 10 let         (oběd) 37,- Kč   814,-Kč
10 – 14 let         (oběd) 39,- Kč   857,-Kč
Cizí strávníci     (oběd) 110,- Kč 2.420,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

Žáka lze přihlásit i k odběru dopolední svačiny.

Platební údaje
Pouze bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Moneta Money Bank 162918455/0600. Variabilní symbol – jméno strávníka, po přiřazení osobní číslo.

Trvalý příkaz v bance nastavte nejpozději k 20. dni v předcházejícím měsíci, aby platba proběhla včas.

MŠ na 11. měsíců (srpen – červen)

ZŠ na 10. měsíců (srpen – květen)

Pokud platba neproběhne, strávník – žák je vyřazen ze stravování, strávník – dítě je vyřazeno z docházky do mateřské školy.

Přeplatky stravného
Přeplatky stravného jsou vráceny na uvedené bankovní spojení zákonným zástupcem na přihlášce k stravování, a to vždy pololetně.

I. pololetí do konce února

II. pololetí do konce srpna