Přihlášení/odhlášení

Osobně v MŠ ( formuláře je možné stáhnout z webových stránek školy)