Rozvrh hodin

Rozvrh hodin-  školní rok 2022/2023

Ve škole nezvoní, žáci ve třídách se vzájemně neruší, když pracují na projektech, aj. Máme pouze dopolední výuku, vycházíme tak dojíždějícím žákům. Časy hodin jsou pouze orientační.

I. třída- První ročník; třídní učitelka: Mgr. Šárka Kalvová

  08:00 – 08:45 08:55 – 09:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40
Pondělí ČJ (Kalvová Š.) TV ( Desenská M.) MA (Kalvová Š.) ČJ (Kalvová Š.)
Úterý ČJ (Kalvová Š.) MA (Kalvová Š.) TV ( Desenská M.) ČJ (Kalvová Š.)
Středa ČJ (Kalvová Š.) AJ ( Šupková A.) VV (Hornová V.) MA (Kalvová Š.)
Čtvrtek ČJ (Kalvová Š.) PRV ( Kalvová T.) HV ( Šupková A.) PČ ( Hornová V.)
Pátek ČJ (Kalvová Š.) MA (Kalvová Š.) ČJ (Kalvová Š.) PRV (Kalvová T.)

 II. třída- Druhý ročník; třídní učitelka: Mgr. Aneta Šupková

  08:00 – 08:45 08:55 – 09:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35
Pondělí ČJ (Šupková A.) MA (Šupková A.) ČJ (Šupková A.) TV (Šupková A.)
Úterý ČJ (Šupková A.) MA (Šupková A.) TV (Desenská M.) ČJ (Šupková A.) ČJ (Šupková A.)
Středa ČJ (Šupková A.) AJ (Šupková A.) MA (Šupková A.) MA (Šupková A.)
Čtvrtek ČJ (Šupková A.) PRV ( Kalvová T.) HV (Šupková A.) PČ (Hornová V.) VV (Šupková A.)
Pátek ČJ (Šupková A.) MA (Šupková A.) ČJ (Šupková A.) PRV (Kalvová T.)

 II. třída- Třetí ročník; třídní učitelka: Mgr. Aneta Šupková

  08:00 – 08:45 08:55 – 09:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35
Pondělí ČJ (Šupková A.) MA (Šupková A.) ČJ (Šupková A.) TV (Šupková A.) ČJ (Šupková A.)
Úterý ČJ (Šupková A.) MA (Šupková A.) TV (Šupková A.) PRV (Šupková A.) ČJ (Šupková A.)
Středa ČJ (Šupková A.) IN (Hornová V.) MA (Šupková A.) PRV ( Kalvová T.) PČ (Hornová V.)
Čtvrtek ČJ (Šupková A.) AJ (Šupková A.) HV (Šupková A.) MA (Šupková A.) MA (Šupková A.)
Pátek ČJ (Šupková A.) VV (Šupková A.) ČJ (Šupková A.) AJ (Šupková A.)

III. třída- Čtvrtý ročník; třídní: Veronika Hornová

  08:00 – 08:45 08:55 – 09:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
Pondělí ČJ (Hornová V.) MA (Hornová V.) ČJ (Hornová V.) IN (Hornová V.) AJ (Desenská M.)
Úterý MA (Hornová V.) HV (Hornová V.) VL (Kalvová T.) MA (Hornová V.) VV (Hornová V.) TV (Hor.V.)
Středa MA (Hornová V.) AJ (Desenská M.) PŘ (Kalvová T.) ČJ (Hornová V.) PČ (Hornová V.)
Čtvrtek AJ (Desenská M.) ČJ (Hornová V.) PŘ (Kalvová T.) VL (Kalvová T.) VV (Hornová V.)
Pátek ČJ (Hornová V.) ČJ (Hornová V.) MA (Hornová V.) ČJ (Hornová V.) TV (Hornová V.)

III. třída- Pátý ročník; třídní učitelka: Veronika Hornová

  08:00 – 08:45 08:55 – 09:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
Pondělí ČJ (Hornová V.) MA (Hornová V.) ČJ (Hornová V.) IN (Hornová V.) AJ (Desenská M.)
Úterý MA (Hornová V.) HV (Hornová V.) VL (Kalvová T.) MA (Hornová V.) VV (Hornová V.) TV (Hor.V.)
Středa VV (Hornová V.) AJ (Desenská M.) PŘ (Kalvová T.) ČJ (Hornová V.) PČ (Hornová V.)
Čtvrtek AJ (Desenská M.) ČJ (Hornová V.) PŘ (Kalvová T.) VL (Kalvová T.) MA (Hornová V.)
Pátek ČJ (Hornová V.) ČJ (Hornová V.) MA (Hornová V.) ČJ (Hornová V.) TV (Hornová V.)