Přihlašování

Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky a zahrady. Během prohlídky zákonný zástupce získá detailnější informace o škole, zaměstnancích, o poskytovaném vzdělávání, ale i odpovědi na své otázky.

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity mateřské školy 57 míst. Pokud se v průběhu školního roku uvolní místo, je osloven zákonný zástupce dítěte, které nebylo přijato na základě nesplnění Kritérií pro přijetí ke vzdělávání v době zápisu do mateřské školy.

Zápis probíhá v květnu (přesné datum se upřesňuje).

K zápisu je nutné si přinést rodný list dítěte (přikládá se ke spisu dítěte), občanský průkaz zákonného zástupce. Dále je nutné vyplnit  následující dokumenty

Dokumenty podepsané zákonným zástupcem doručte na adresu školy

  • poštou, osobně – Kuřívody 700
  • e-mailem (scan originálu) – reditelna@skolakurivody.cz
  • datovou schránkou – wxpmihi
  • dálkovým přístupem – v aplikaci Správa Mateřských školy (platí pouze v době zápisu).

 

Fáze zápisového řízení:

  • I.  fáze – řádný termín zápisu –  v květnu a mimořádný termín (každý rok vypsány komkrétní termíny)
  • II. fáze – vyhodnocení přijatých žádostí
  • III. fáze – zveřejnění výsledků zápisu – v květnu/červnu (každý rok vypsán komkrétní termín)

 

Průběh zápisu

Informace o konání zápisu škola uveřejňuje na vývěsce před školou a na internetových stránkách školy.

V den Zápisu se zájemci o zápis do školy dostaví do budovy MŠ, kde  obdrží podrobnější informace popřípadě vyplní požadované dokumenty k zápisu.

 

Jaká jsou kritéria pro přijímání?

Pro přijetí do školy bude rozhodující naplnění těchto kritérií:

  • Kritérium 1 – dítě s odloženou povinnou docházku až věk 3 roky; počet bodů 10
  • Kritérium 2 – dítě dosáhlo věku 2 let; počet bodů 5
  • Kritérium 3 – ostatní; počet bodů 1

Kritérium 1, 2 – vyžaduje zároveň trvalé bydliště (Kuřívody, Ploužnice, Hvězdov, Hradčany, Boreček, Náhlov, Horní Krupá)

U cizích státních příslušníků je místem trvalého bydliště myšlen pobyt ve školském obvodu.

Jak se dozvím výsledky zápisu?

Ředitelka ve správním řízení rozhodne  o přijetí/nepřijetí. Informace o přijetí se nezasílá, zákonný zástupce může nahlédnout do spisu. Uchazeči, kteří nebudou přijati budou o výsledku zápisu informováni písemně poštou. Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na  červen. Děti budou uvedeny pod číslem, které jim bude sděleno u zápisu.

Těšíme na  holčičky a kluky v naší mateřské škole