Přihlašování

Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky a zahrady. Během prohlídky zákonný zástupce získá detailnější informace o škole, zaměstnancích, vzdělávání, ale i odpovědi na své otázky.

Pro zájemce, širokou veřejnost škola pořádá Den otevřených dveří.

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity mateřské školy 57 míst. Pokud se v průběhu školního roku uvolní místo, je osloven zákonný zástupce dítěte, které nebylo přijato na základě nesplnění Kritérií pro přijetí ke vzdělávání v době zápisu do mateřské školy.

Zápis probíhá pro další školní roky v květnu.

K zápisu je nutné si přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Dále je nutné vyplnit  následující dokumenty

Dokumenty doručte na adresu školy poštou, e-mailem (scan originálu) nebo osobně, vždy podepsané zákonným zástupcem.