Aktivity

Charakteristika

Školní družina

Školní skupina

Kroužky pro děti/

Prostory pro odpolední aktivity, hry