Přihlášení/odhlášení

Děti jsou přihlašovány zákonným zástupcem v době nástupu do školy, a to vyplněním přihlášky ke stravování.

PŘIHLÁŠKA-KE-STRAVOVÁNÍ (lze zaslat podepsanou zákonným zástupcem i emailem)

Odhlašování obědů je možné osobně, SMS na telefonním čísle 773 636 457, a to vždy den předem do 14 hodin! O víkendu nejpozději v neděli do 19:00 hod.!

Pokud není oběd řádně odhlášen, počítá se, neboť nemůžeme vědět, kdy opět započne docházka Vašeho dítěte/žáka do školy.

Dítě/žák má nárok na oběd první den nemoci, oběd je možné si vyzvednout do vlastních nádob do 12:30 hodin.