Odhlašování

Zákonný zástupce dítěte ukončuje docházku dítěte do mateřské školy vždy písemně, k tomu může využít připravený tiskopis, zaslat podepsaný e-mailem, poštou či osobně.

Osobní věci dítěte (přezůvky, oblečení, aj) je nutné si vyzvednout osobně.

Finanční přeplatky (stravné, aj) jsou zaslány na účet zákonného zástupce po písemném ukončení docházky do školy.