Možná tě zajímá

Škola, která je výjimečná i tím, že…

Škola se od roku 2019 dostala do skupiny škol, které úzce spolupracují s dalšími odborníky na vzdělávání. Tyto školy spoluvytváří nové směrování vzdělávací soustavy a ověřují vzdělávací novinky v běžném provozu školy. Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu postupně reeviduje Rámcové vzdělávací programy.

Naše škola se podílet

  • ve školním roce 2019/ 2020 – na ověřování obsahu vzdělávací oblasti Informačních technologií „Progresivně vpřed“ se specializací na robotiku, programování. Díky tomu bylo získáno počítačové vybavení, programovací sety
  • v roce 2021 a 2022 – jsme ověřovali vzdělávací oblast Člověk a technika, podíleli jsme se také na  metodických listech hlevně schopností a dovedností žáků. Metodické listy byly ověřovány v nové pracovní dílně, která byla vybavena nářadím pro práci  se dřevem, papírovým i odpadovým materiálem. Nakoupeny byly stavebnice Voltík, Merkur, aj.

Pedagogicko – psychologická  poradna  Česká Lípa – 728 541 505, 778 499 169, e-mail: poradna@pppcl.cz

Logopedická prevence – 776 250 625, každou středu od 15:00

DUMY – výukové digitální materiály