Charakteristika

Charakteristika Aktivit

Nabízené aktivity školou probíhají mimo vyučování. Jsou to činnosti, které mají motiv a jsou vykonávány cílevědomě.

Cílem Aktivit

Specifická činnost vedená pedagogem s cíleným programem, který má napomáhat rozvíjet účastníka v oblasti talentu, jeho zájmu a úspěšnému začlenění do běžného života.

Aktivity nabízejí různé druhy činností

 • odpočinkové
 • rekreační
 • zájmové – kroužky
 • sebeobslužné
 • literární
 • přírodovědné
 • sportovní
 • hudební
 • dramatické
 • pracovně technické
 • pěstitelské

Pro účastníka jsou Aktivity přínosné v

 • rozvoj osobnostního potencionálu jedince
 • rozvoj komunikačních dovedností (spolupodílení na splnění úkolu, vyjádření myšlenky, získání pro plnění zadaného cíle, aj.)
 • rozvoj sociálních dovedností (tolerance, spolupráce, empatie, aj)

Během těchto činností dochází k výraznému snížení nevhodného, rizikového chování, neboť účastníci se učí znát a vhodně komunikovat s kamarády mladšími i staršími.

Úplata za zájmové vzdělávání

Stanovení úplaty ZV 2022/2023