Náš tým

O žáky prvního stupně se stará tým učitelů i asistentů, kteří se snaží prohlubovat své osobní vzdělání, aby pak své poznatky, pohled na život, dovednosti mohli předat mladší generaci.

 

 

Chtěla bych být učitelkou, která v prvé řadě ukazuje, kam se dívat, ale už neprozrazuje, co má žák vidět.“
Po gymnáziu vystudovala fyzioterapii, později učitelství pro 2. stupeň. V současné době studuje učitelství pro 1. stupeň a specializaci koordinátor školních programů. Aneta nechce pracovat v běžném školství, chce aby ji práce bavila a naplňovala. Nebojí se zařazovat do výuky moderní metody, nebo práci s knihou.    

Aneta se specializuje na čtenářskou gramotnost, jógu.

                                                                                                                                                                                           

Veronika se snaží přistupovat k žákům s empatií a snahou získat jejich zájem o objevování doposud nepoznaného světa vědění. Sama studuje učitelství pro první stupeň.Ve škole  realizuje vzdělávání osobnostně-rozvojového charakteru pro děti. Ráda zařazuje aktivity postavené na prožitku a zkušenosti.

Veronika do výuky zařazuje prvky dramatiky, finanční gramotnosti.

 

„Škola je místem, kam přicházím a odkud odcházím s úsměvem. Je to místo, kde vidím smysl své práce a investované energie.“

 

                      

Martina

Martina v současné době studuje a zároveň svoji energii věnuje dětem. Ke každému dítě má své individuální přístupy, a proto anglický jazyk baví nejen předškoláky, ale i žáky. Když přijde žák cizinec je mu oporou po celou dobu vzdělávání. Martina se drží hesla, že sportující člověk zvládá život líp.

Na Martinu narazíte v hodinách angličtiny, ale také při její práci s cizinci.