Náš tým

O žáky prvního stupně se stará tým učitelů i asistentů, kteří se snaží prohlubovat své osobní vzdělání, aby pak své poznatky, pohled na život, dovednosti mohli předat mladší generaci.

Mgr. Šárka Kalvová, ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Aneta Šupková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ, třídní učitelka 2. a 3. ročníku

Veronika Hornová, třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Bc. Tereza Kalvová, učitelka přírodovědy, vlastivědy a prvouky, asistentka pedagoga

Lucie Pomajbová, asistentka pedagoga

Marina Desenská, učitelka Aj a Tv, asistentka pedagoga