Náš tým

O žáky prvního stupně se stará tým učitelů i asistentů, kteří se snaží prohlubovat své osobní vzdělání, aby pak své poznatky, pohled na život, dovednosti mohli předat mladší generaci.

 

Žáky v první a druhé třídě trpělivě provází prvními pokusy čtení a počítání Petra a Dagmar a Martina. Preferují alternativní směry výuky.

 

                                                                                          Petra                                                                                                            

 

Martina

Dagmar

 

 

Třetí třídu učí Veronika. Snaží se přistupovat k žákům s empatií a snahou získat jejich zájem o objevování doposud nepoznaného světa vědění.

 

 

 

 

 

 

 

Veronika

 

 

Aneta učí trpělivě nejstarší žáky. Připravují je k životní změně, k přijímacímu řízení na gymnázium, přestupu na druhý stupeň základní školy.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta