Proč patřit k nám?

Hrst elementárních znalostí a rozumnou životní etiku, podávanou slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, je toho dost pro největší pýchu vychovatelů, učitelů.

Získáš

  •  Osobní přístup k žákům i rodičům
  • Jsme školou dobře vybavenou, k výuce používáme moderní technologie, interaktivní tabule, dataprojektory, tablety, výjimkou není využívání počítačů během výuky, elektronické mikroskopy, aj.
  • Jezdíme na ozdravné pobyty, poznávací a pobytové zájezdy, výlety do přírody, exkurze, pořádáme plavecký výcvik
  • Zaměřujeme se na zdravý životní styl
  • Usilujeme o získání certifikátu „Rodiče vítáni“
  • Žáky učíme ekologickému, přírodovědnému myšlení
  • Jsme příznivci alternativních prvků ve výuce
  • Usilujeme o skutečnou reformu výuky, nikoliv jen „na papíře“.
  • Všechny problémy se snažíme řešit, nezametáme je pod koberec.