Zájmové kroužky – volnočasové aktivity

Zájmové kroužky – volnočasové aktivity dětí se opět  v tomto školním roce 2022/2023 rozběhly. Díky výzvě Řídicího orgánu OP VVV Šablony III, je opět v naší škole zahájena činnost v Klubech pro žáky a to v klubu: Badatelský, Čtenářský klub a Klub deskových her. Na tyto kluby jsme získaly finanční prostředky právě z výše zmiňované výzvy, ale i mimo těchto zájmových kroužků pokračuje na naší škole i kroužek keramický, který má dlouholetou tradici, dále pak nově zájmový kroužek Atletika a sborový zpěv. V MŠ se děti jednou týdně věnují anglickému jazyku.

Název zájmového kroužku  pod vedením den setkávání
Atletika, AJ  Martina Desenská středa
Čtenářský Bc. Tereza Kalvová pondělí
Sborový zpěv Lenka Vrbová, Aneta Hromádková pondělí
Deskové hry Mgr. Aneta Šupková úterý
Keramika Renata Němečková úterý
Házená Lucie Pomajbová čtvrtek
PC, robotika Mgr. Šárka Kalvová úterý

Čas jednotlivých zájmových kroužku bude upřesněn.

Fotogalerie