Zájmové kroužky – volnočasové aktivity

Zájmové kroužky – volnočasové aktivity dětí se opět  v tomto školním roce 2021/2022 rozběhly. Díky výzvě Řídicího orgánu OP VVV Šablony III, je opět v naší škole zahájena od ledna 2022 činnost v Klubech pro žáky a to v klubu: Badatelský, Čtenářský klub a Klub deskových her. Na tyto kluby jsme získaly finanční prostředky právě z výše zmiňované výzvy, ale i mimo těchto zájmových kroužků pokračuje na naší škole i kroužek keramický, který má dlouholetou tradici v naší škole a v MŠ se děti jednou týdně věnují anglickému jazyku.

 

Fotogalerie