O školní jídelně

Naše kuchyně
V kuchyni se připravuje nejen obědového menu, ale i chutné svačiny a přesnídávky pro děti do mateřské školy. Celková kapacita školní kuchyně je 105 jídel denně.

Do mateřské školy se dováží jídlo v termoportech, které umožňují zachovat jídlo v dané teplotě i hygieně. Svačiny se odvážejí z kuchyně po 8:00 hod, obědy v 11:10 hod, odpolední svačiny v 13:30 hod.

Žáci se stravují vždy po skončení výuky. V době stravování je zajištěn dohled. Žáci mohou odebírat nejen oběd, ale i dopolední, odpolední svačiny.

Vyváříme i pro cizí strávníky, kteří mohou oběd konzumovat ve školní jídelně (mimo dobu stravování žáků a zaměstnanců), nejčastěji si jej odnáší ve vlastních nádobách.

V budoucnu nás čeká rekonstrukce školní jídelny, budeme usilovat, aby její součástí byl i salátový bar, konvektomat, nápojový automat. Rádi bychom vyšli vstříc rodičům, kteří mají zájem o dopolední svačiny pro žáky školy.

Snažíme se zlepšit kvalitu stravování, škola je přihlášena do projektů:

  • Mléko do škol – žáci mohou odebrat zdarma 1x týdně 1ks mléčného výrobku (nejčastěji malou krabičku mléka).
  • Zelenina a ovoce do škol – je umožněno, aby žák mohl odebrat zdarma 1x týdně 1ks ovoce nebo zeleniny.

Plakat-SKOLNI PROJEKT EVROPSKE UNIE

Na začátku školního roku dostávají žáci v první třídě krabičku zdravé stravy, na konci školního roku je pro všechny žáky připraven Velký koš, který obsahuje ovoce a zeleninu místní i cizokrajné výpěstky, mléčné výrobky variace sýrů, mléčných kysaných výrobků, aj.

Zdravá strava
Všichni zaměstnanci školní jídelny se snaží naplňovat zásady zdravého stravování.
Každý den mají strávníci čerstvé potraviny, upřednostňujeme místní výpěstky.

Motto: Jídlo by mělo potěšit oči a pak žaludek

O důležitosti vzdělávání a výchovy v brzkém věku nikdo nepochybuje a všichni ji považujeme za klíčovou součást prvních let našich životů. Jak je to ale se stravou? Věnujeme ji stejnou pozornost a dbáme na pěstování správných návyků? Kde se tedy bere vzrůstající trend nezdravého a rychlého stravování?

Pravidelnost
Prvním klíčovým bodem je pravidelné stravování, které je zaručeno v průběhu celého dne v pravidelných intervalech. Typicky se skládá ze snídaně, dopolední svačinky, oběda, odpolední svačinky a samozřejmě střídmé večeře, která je ovšem zajišťována rodiči. Pravidelná konzumace jídel je prospěšná především ke správnému nastavení metabolismu u dětí a udržení hladiny krevního cukru, což je prevencí vzniku onemocnění Diabetem. Proto nabízíme celodenní menu i žákům školy (svačiny, aj)

Kvalita
Dalším faktorem, který by neměl být v opomíjen ani mimo školu, je správné množství jednotlivých živin. Hlavním důvodem, proč na tento prvek stravování dbát u malých dětí ještě o něco více je fakt, že vyvíjející se lidské tělo potřebuje správný poměr látek, aby se správně vyvíjely pojivové tkáně, kosti, svalstvo a další. Dbáme na přísun správného množství bílkovin, sacharidů i různých druhů tuků. Strava složená z kvalitních potravin je tak vyvážená. Upřednostňujeme při nákupu potravin české pěstitele, výrobce. Vaříme z čerstvých potravin.

Pestrost
Hlavní otázkou zůstává, jak zajistit, aby si děti osvojily takovéto návyky do budoucna? Jednou z možných odpovědí je ukázat jim, že správné živiny lze získat z nespočtu různých potravin a nepřeberného množství jejich kombinací. Zkrátka demonstrovat, že ve fast-foodech nenajdou tak pestrou a vhodnou nabídku, jak se na první pohled může zdát.

Alergeny
Dne 13. prosince 2014 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které upravuje stávající předpisy o označování potravin v Evropské unii. Cílem úpravy je umožnit spotřebitelům – strávníkům informovaný výběr potravin, které jsou pro ně bezpečné. Výsledkem je ochrana zdraví strávníků a zaručení jejich práva na informace.
Každý strávník si musí tyto látky nebo produkty hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační stejně tak, jako každý jiný výrobce potravin a pokrmů. Jídelna může poskytnout informace písemně, elektronicky nebo ústně.
Nařízení EU č. 1169/2011 uvádí seznam 14 hlavních potenciálních alergenů. Seznam alergenů je zobrazen za názvem pokrmu. Na jídelním lístku jsou alergeny označeny čísly za jednotlivými pokrmy. Seznam alergenů je vyvěšen spolu s jídelníčky.
Přehled potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

Vnitřní řád školní jídelny