Dokumentace

ŠVP PV ZŠ a MŠ T. Ježka ok

ŠŘ PV ZŠ a MŠ T. Ježka ok

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení lékaře o očkování dítěte

00-VS-03SOUHLAS-osbními údaji a focením – kopie

Ukončení docházky do školy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání