Dokumentace

ŠVP PV ZŠ a MŠ T. Ježka ok

ŠŘ PV ZŠ a MŠ T. Ježka 

ŠŘ ZŠ T. Ježka

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení lékaře o očkování dítěte

00-VS-03SOUHLAS-osbními údaji a focením – kopie

Ukončení docházky do škol

Úplata za předškolní vzdělávání- směrnice

Stanovení úplaty MŠ pro školní rok  2022/2023