Naši absolventi

Naši absolvent dle svých možností

Přemýšlení staví výš než dovednosti a znalosti, umí přemýšlet v souvislostech

 • Kriticky hodnotí vše, co se dozvídá
 • Nachází svůj vlastní, osobitý způsob myšlení, který dále rozvíjí
 • Informace neposuzuje izolovaně, ale v širším kontextu a souvislostech
 • Vítá nové přístupy, možnosti, umí je uchopit, hledá optimální řešení
 • Chybu bere jako přirozenou součást vývoje
 • Přijde – li někdo jiný s lepším řešením problému, je připravený se vzdát svého

 

Věří, že on sám je tvůrcem svého vlastního života a i svět kolem sebe vnímá jako živý organismus, který se neustále vyvíjí

 • Ví, co chce a jde si za tím
 • Přebírá odpovědnost za vše, co vytváří
 • Je samostatný, má rád svá vlastní řešení, ale nelpí na nich
 • Nebojí se přiznat, že něco neví
 • Přijímá svět takový, jaký je. Když mu něco nesedí, tak s tím aktivně pracuje
 • Nečeká, že jeho problémy za něj vyřeší někdo jiný
 • Reflektuje, co svým chováním způsobuje
 • Víc dělá, než mluví
 • Baví ho poznávat svět

 

Zajímá se o sebe, o druhé a vůbec o život v celé jeho hloubce a šíří

 • Zajišťuje, co potřebuje on sám, jeho rodina, škola, společnost a umí tyto potřeby skloubit
 • Váží si svoji práce i práce druhých
 • Rozumí, že některé věci nemůže obstát sám. Ví, že je součástí celku
 • Čerpá inspiraci a získává obohacení za spolupráce s druhými, vytváří společné projekty
 • Hledá čistá řešení, tzn. taková jsou nejen v jeho zájmu, ale jsou užitečná i pro zúčastněné
 • Respektuje dohodnuté principy spolupráce s druhými
 • Zná své místo ve společnosti
 • Dokáže ocenit různé úhly pohledu na jednu věc