O škole

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace

Kuřívody 700, 471 24 Mimoň
IČO: 727 42 607, telefon: 773 636 455

Nejdůležitější informace o škole pro rodiče a žáky:

Zřizovatel: Městský úřad Ralsko – Kuřívody
Vznik právní subjektivity: 1.1.2003
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Hana Hušková

Charakteristika školy

Škola v Kuřívodech byla slavnostně otevřena 17.11.1994.
Právní subjektivitu má od 1.1.2003.

Do školy také dojíždějí děti a žáci ze spádové oblasti Ploužnice, Hvězdova, Dolní i Horní Krupé, ale také z Mimoně. Dojíždějí do školy autobusem, nebo jsou dováženy osobními auty (řada rodičů jezdí do Mladé Boleslavi). Děti z mateřské školy se dovážejí i rozvážejí  2 auty MÚ Ralsko.
Škola je integrovaná s mateřskou školou. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní skupina.

Škola je rodinného typu (děti i žáci se cítí ve škole bezpečně, rychlá je jejich adaptabilita na nové prostředí, aj). Škola se cíleně profiluje jako škola 21. století, je zaměřena na osvojení dovedností z oblasti počítačové techniky, přírody.

Abychom udrželi kvalitu školy, nebudeme navyšovat kapacitu, přednostně přijímáme do základní školy děti, které chodily do naší mateřské školy. Děkujeme za pochopení.

Základní a mateřská škola se nachází v prostředí obklopeném lesy,  v areálu jsou k dispozici prolézačky, hřiště, pískoviště, dřevěné relaxační prvky, ale i sportovní víceúčelová hřiště.

Kapacita školy 50 žáků
Kapacita školy 57 dětí 
Kapacita družiny 30 účastníků

Kapacita skupiny 20 účastníků

Kapacita školní jídelny 105 strávníků (stravují se i cizí strávníky)

 

V měsíci dubnu proběhne zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a v měsíci květnu přijímací řízení do MŠ.

Na škole budou ve školním roce 2019/20 opět pro žáky školy otevřeny tyto zájmové kroužky

Keramický kroužek, čtenářský kroužek, kroužek logických a matematických her, Aerobic – Zumba, Anglický jazyk hrou, Český jazyk pro cizince,
Pěvecký kroužek spojený s výukou na zobcovou flétnu

Pro žáky a děti každoročně připravujeme velkou nabídku projektových dnů (maškarní rej, dýňování, aj). Zúčastňujeme se mnoha soutěží pěveckých, sportovních, výtvarných, děti i žáci získávají ocenění na předních místech.

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastňují každoročně plaveckého výcviku ve Stráži p/Ralskem.

Škola je zapojena do několika projektů, které odpovídají zaměření školy

Šablony II. T. Ježka (bude zakoupeno 10 tabletů, 10 počítačů, financovány budou kroužky a některé pracovní pozice – chůva, školní asistenti)

Ovoce do škol (žáci školy dostávají 1x týdne ovoce nebo zeleninu k svačině)

Mléko do škol (žáci školy dostávají 1x týdně mléčný výrobek ke svačině)

Zdravá strava (školní kuchyně vaří zdravá jídla a zařazuje vyšší podíl čerstvého ovoce)

Akademie digitálních kompetencí 21 (pořízení počítačové techniky v hodnotě 200 000Kč, speciální proškolení pedagogů)

Škola získala Grant AUTO ŠKODA Připravujeme se na budoucnost, protože v ní chceme strávit zbytek života. (zaměření na pomůcky na programování Scottie Go, Photon robot,aj)

Naše škola je od 1.9.2019 pilotní školou MŠMT.

Ve spolupráci s Technickou univerzitou z Liberce jsme se zapojili do testování nových výukových programů v 5. ročníku v předmětu informační technologie, kde se budou také žáci učit základům robotiky.

Fotodokumentace z činnost dětí a žáků můžete sledovat na internetových stránkách                       Facebooku – škola Kuřívody

SEZNAM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Vedení školy Mgr. Bc. Hana Hušková

ředitelka

huskova@skolakurivody.cz
Základní škola   Telefon 773 636 455
I.                 třída Bc. Petra Volejníková volejnikova@skolakurivody.cz
II.               třída Tereza Vránová vranova@skolakurivody.cz
III.             třída Mgr. Aneta Šupková supkova@skolakurivody.cz
Mateřská škola   Telefon 773 636 456
Třída Stonožek Lenka Vrbová vrbova@skolakurivody.cz
  Jaroslava Ondrejková ondrejkova@skolakurivody.cz
Třída Sluníček Anna Andrlová andrlova@skolakurivody.cz
  Aneta Hromádková Dis. hromadkova@skolakurivody.cz
Školní družina   Telefon 608 264 844
  Renata Němečková nemeckova@skolakurivody.cz
Školní skupina Eliška Kupcová kupcova@skolakurivody.cz
Asistentky – Chůva    
  Dagmar Jandová jandova@skolakurivody.cz
  Martina Desenská desenska@skolakurivody.cz
  Eliška Kupcová kupcova@skolakurivody.cz
Školní jídelna   Telefon 773 636 457
  Drahomíra Drobná drobna@skolakurivody.cz
  Antonín Chloupek  
  Alena Janků  
Provozní zaměstnanci    
  Monika Taterová  
  Jitka Procházková  
  Lucie Penzešová  

    

Informace o svobodném přístupu k informacím 2016

Informace o škole 2016