O škole

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace

Kuřívody 700, 471 24 Mimoň
IČO: 727 42 607, telefon: 487 898 150

Nejdůležitější informace o škole pro rodiče a žáky:

Zřizovatel: Městský úřad Ralsko – Kuřívody
Vznik právní subjektivity: 1.1.2003
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Hana Hušková

Charakteristika školy

Škola v Kuřívodech byla slavnostně otevřena 17.11.1994, ve školním roce 2013/2014 jsme oslavili 20.výročí existence školy.
Právní subjektivitu má od 1.1.2003.

Do školy docházejí děti a žáci z místních Kuřívod. Od května 2008 žáci z Ploužnice a z Hvězdova dojíždějí do školy autobusem. Děti z MŠ se dovážejí do školy 2 auty.
Škola je malotřídní, integrovaná s mateřskou školou. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Počet učeben pro ZŠ: 2
Počet oddělení v MŠ: 2
Počet oddělení ŠD: 1

Počet žáků v ZŠ ( k 3.2..2019):  32 (z 50 kapacitně povolených)
Počet dětí v MŠ:   45  (z 45 kapacitně povolených)

Na škole se vyučuje od 3.ročníku cizí jazyk: anglický jazyk

V měsíci dubnu proběhne zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a v měsíci květnu přijímací řízení do MŠ.

Na škole budou ve školním roce 2018/19 opět pro žáky školy otevřeny tyto zájmové kroužky:

Keramický kroužek: vedoucí p. R. Němečková
Pěvecký kroužek spojený s výukou na zobcovou flétnu: vedoucí p. L.Vrbová a p. J. Ondrejková

Výuka anglického jazyka, bude až od února 2019

Pro žáky a děti každoročně připravujeme velkou nabídku divadelních představení, Maškarní karneval, soutěže na MDD, zúčastňujeme se mnoha soutěží pěveckých, sportovních, výtvarných. Každoročně organizujeme brigádu ke Dni Země, účastníme se soutěží na Skelné huti, žáci na škole odebírají školní mlíčko a nadále jsme zapojeni do akce Ovoce a zelenina do škol. Na škole máme projektové dny k daným tématům.

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastňují každoročně plaveckého výcviku ve Stráži p/Ralskem.

Základní a mateřská škola se nachází v pěkném oploceném areálu, kde jsou pro děti a žáky k dispozici prolézačky, hřiště, pískoviště, dřevěné atrakce.

Mateřská škola je otevřena v nové budově od ledna 2018 a přijímá děti od 2 let.

Od ledna 2019 se zvyšuje kapacita MŠ na 56 dětí

Každý rok se snažíme dle finančních možností pokračovat v modernizaci tohoto zařízení a samozřejmě i o modernizaci vnitřního vybavení celé školy.

Škola obdržela v rámci EU – tzv. „Šablon“  finanční prostředky, které umožnily modernizaci výuky (interaktivní tabule do obou tříd ZŠ). Z dotací KÚ LK byla pořízena interaktivní tabule i do oddělení MŠ Stonožek. Z nového dotačního řízení Šablony – zjednodušené vykazování bude tento školní rok placen školní asistent, v měsíci listopad – prosinec  nastoupí do nové MŠ chůva, ve 2. pololetí školního roku bude otevřen klub deskových a logických her.

Našim dlouhodobým cílem  je získat další dotace či sponzory na vybudování dopravního hřiště, které by mohly využívat i ostatní děti ve volnočasových aktivitách.

Ve školním roce 2018/19  je na škole celý 1. stupeň. Žáci 1. – 5. ročníku jsou rozděleny do dvou tříd. Některé hodiny mají samostatně.

Činnost dětí a žáků můžete sledovat na internetových stránkách                       Facebooku – škola Kuřívody

 

 

SEZNAM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

   Mgr. Bc. Hana Hušková – ředitelka ZŠ a MŠ 

 tel. 487 898 150, 775 636 455


 • Lenka Vrbová, učitelka MŠ + zástupkyně ředitelky školy( 773 636 456, 487 898 151)  +  učí na ZŠ hodiny HV,
 • Veronika Poláková, třídní učitelka ve  2. 4. 5. ročníku
 • Renáta Němečková, vychovatelka ŠD (487 898 154), zastupující učitelka 1. a 3. ročníku
 • Desenská, asistent pedagoga pro žáky ZŠ se SVP
 • Jaroslava Ondrejková, učitelka MŠ + učí na ZŠ předmět TV
 • Anna Andrlová, učitelka MŠ
 • Aneta Hromádková Dis. – učitelka MŠ ( zástup za p. Dokoupilovou)
 • Drahomíra Drobná,účetní školy a vedoucí ŠJ (773 636 457, 487 898 153)
 • Lada Zárubová, kuchařka (zaměstnankyně MěÚ Ralsko)
 • Alena Janků, kuchařka (487 898 152, 773 636 457)
 • Jitka Procházková, uklízečka základní školy
 • Lucie Penzešová, uklízečka mateřské školy
 • Monika Taterová, školnice,  řidič červeného autíčka    777 147 067

V Kuřívodech dne 10.8.2018

    

Informace o svobodném přístupu k informacím 2016

Informace o škole 2016