O škole

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace

Kuřívody 700, 471 24 Mimoň
IČO: 727 42 607, telefon: 773 636 455

Nejdůležitější informace o škole pro rodiče a žáky:

Zřizovatel: Městský úřad Ralsko – Kuřívody
Vznik právní subjektivity: 1.1.2003
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Hana Hušková

Charakteristika školy

Škola v Kuřívodech byla slavnostně otevřena 17.11.1994, ve školním roce 2013/2014 jsme oslavili 20.výročí existence školy.
Právní subjektivitu má od 1.1.2003.

Do školy docházejí děti a žáci z místních Kuřívod. Od května 2008 žáci z Ploužnice a z Hvězdova dojíždějí do školy autobusem. Děti z MŠ se dovážejí do školy 2 auty.
Škola je malotřídní, integrovaná s mateřskou školou. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Kapacita školy 50 žáků
Kapacita školy 57 dětí 
Kapacita družiny 30 účastníků

Kapacita skupiny 20 účastníků

Kapacita školní jídelny 105 strávníků (stravují se i cizí strávníky)

V měsíci dubnu proběhne zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a v měsíci květnu přijímací řízení do MŠ.

Na škole budou ve školním roce 2018/19 opět pro žáky školy otevřeny tyto zájmové kroužky

Keramický kroužek: vedoucí p. R. Němečková
Pěvecký kroužek spojený s výukou na zobcovou flétnu: vedoucí p. L.Vrbová a p. J. Ondrejková

Výuka anglického jazyka, bude až od února 2019

Pro žáky a děti každoročně připravujeme velkou nabídku divadelních představení, Maškarní karneval, soutěže na MDD, zúčastňujeme se mnoha soutěží pěveckých, sportovních, výtvarných. Každoročně organizujeme brigádu ke Dni Země, účastníme se soutěží na Skelné huti, žáci na škole odebírají školní mlíčko a nadále jsme zapojeni do akce Ovoce a zelenina do škol. Na škole máme projektové dny k daným tématům.

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastňují každoročně plaveckého výcviku ve Stráži p/Ralskem.

Základní a mateřská škola se nachází v pěkném oploceném areálu, kde jsou pro děti a žáky k dispozici prolézačky, hřiště, pískoviště, dřevěné atrakce.

Mateřská škola se v lednu 2018 přestěhovala do nově postavené budovy. Jedna z tříd je specializována na děti od 2 let.

Škola obdržela v rámci EU – tzv. „Šablon“  finanční prostředky, které umožnily modernizaci výuky (interaktivní tabule do obou tříd ZŠ). Z dotací KÚ LK byla pořízena interaktivní tabule i do oddělení MŠ Stonožek. Z nového dotačního řízení Šablony – zjednodušené vykazování bude tento školní rok placen školní asistent, v měsíci listopad – prosinec  nastoupí do nové MŠ chůva, ve 2. pololetí školního roku bude otevřen klub deskových a logických her.

 

Činnost dětí a žáků můžete sledovat na internetových stránkách                       Facebooku – škola Kuřívody

 

 

SEZNAM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

   Mgr. Bc. Hana Hušková – ředitelka                               Kontakt  775 636 455

 • Základní škola
 • Bc. Patra Volejníková, třídní učitelka 1. ročníku                               Kontakt
 • Dagmar Jandová, asistent pedagoga 1. ročník
 • Tereza Vránová, třídní učitelka 2. a 3. ročníku                                 Kontakt
 • Martina Desenská, asistent pedagoga 2. a 3. ročník
 • Mgr. Aneta Šupková, třídní učitelka 4. a 5. ročníku                          Kontakt
 • xx,                asistent pedagoga 4. a 5. ročník
 • Školní družina
 • Renáta Němečková, vychovatelka, 1. a 2. ročníku                            Kontakt 487 898 154
 • Školní skupina
 • xx , pedagog volného času, 3. ,4. a 5. ročník                                     Kontakt
 • Mateřská škola
 • Lenka Vrbová, pověřená vedením mateřské školy                             Kontakt  773 636 456
 • Jaroslava Ondrejková, učitelka                                                           Kontakt
 • Anna Andrlová, učitelka                                                                      Kontakt
 • Aneta Hromádková Dis., učitelka                                                        Kontakt
 • Soňa Hrňová, chůva pro děti od 2 do 3 let
 • Provozní zaměstnanci
 • Drahomíra Drobná,účetní školy a vedoucí ŠJ                                    Kontakt  773 636 457
 • xxx, kuchař
 • Alena Janků, kuchařka
 • Jitka Procházková, uklízečka
 • Lucie Penzešová, uklízečka
 • Monika Taterová, školnice,  řidič červeného autíčka                          Kontakt  777 147 067

    

Informace o svobodném přístupu k informacím 2016

Informace o škole 2016