Ocenění

Malá technická univerzita

Naše mateřská škola získala certifikát „Polytechnicky zaměřená mateřská školka“, jsme školkou, která podporuje polytechnickou gramotnost dětí. Prostřednictvím našich proškolených pedagogů v MŠ realizujeme originální výukový program Malé technické univerzity. Díky zapojení do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 spolufinancovaného Evropskou unií má naše mateřská škola k dispozici sadu speciálních didaktických pomůcek, metodické materiály a jsme držitelem licence kvalitního polytechnického vzdělávání. Certifikát MTU

Školní rok 2020/2021

                     V tomto školním roce dominovala distanční výuka, ale i přesto jsme se zúčastnili BOBŘÍK INFORMATIKY. Předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.

Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Bobří testové úlohy jsou více informatické než psaní na klávesnici nebo hledání na Internetu. U nich musíte zapojit hlavu. Pomáhají rozvíjet informatické myšlení.

Bobřík informatiky

                             Obě součásti (základní škola, mateřská škola) získaly certifikát RODIČE VÍTÁNI. Každá škola, která o tento certifikát projeví zájem, se zároveň zavazuje splňovat předepsaná kritéria, která jsou zaměřená především na dostupnost informací o škole, možnost zapojení se rodičů do života školy, schopnost školy doporučit rodiči odborníka při případných problémech dítěte, ale i možnost ovlivňovat jídelníček nebo možnost organizovat se do rodičovského sdružení a vytvářet prostor, kde se učitelé, rodiče a děti mohou vzájemně potkávat tak, aby se společně podíleli na proměně školního prostředí. Zájem o tyto školy má stále více rodičů.

Certifikát Rodiče vítáni

Certifikát Rodicě vítáni zš

Škola získala 1. místo v LIBERECKÉM KRAJI  za sběr použitých baterií a akumulátorů

ECOBAT

 

Školní rok 2019/2020

V tomto školním roce se našim dětem a žákům velmi dařilo.

Děti a žáci se zúčastnili soutěže Odpoledne plné veršů v ZŠ a MŠ Mírová Mimoň. Naši soutěžící si odnesli několik diplomů za umístění na 2. místě a 3. místě.

 

 

Zapojili jsme se do Projektu Sazka Olympijský víceboj, jehož cílem bylo přilákat žáky ke sportu. Projekt bude probíhat po celý školní rok a do sportování s dětmi se zapojí i celá řada slavných olympioniků. Patříme mezi 500 přihlášených škol v ČR.

Cílem víceboje jbylo zapojit žáky do všech 8 předepsaných disciplín. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy. Víceboj je v těchto disciplínách ohebnost, hbitost, silová vytrvalost, rovnováha, rychlost, běžecká vytrvalost, výbušnost, síla.

Certifikát olympijský víceboj

 

Zaměstnanci mateřské školy zorganizovali peněžní sbírku, která přinese pomoc zdravotně postiženým kamarádům.

Učíme se tak být ohleduplní, tolerantní a empatičtí k potřebám  jiných lidí.

Certifikat_ms Certifikát mš

 

Žáci ve školní družině se celý rok zúčastnili projektu Les ve škole. Získali cetifikát Lesní třídy.

CERTIFIKAT_TomaseJezka_ŠD (003) Certifikat_Novy prales_pro Lesni tridy (003)

 

Budeme se snažit získat ocenění Rodiče vítáni. Certifikát a značka programu Rodiče vítáni jsou škole propůjčeny vždy na jeden rok. Po uplynutí roční lhůty od certifikace musí škola projít procesem recertifikace. V důvodných případech může být škole značka (a právo na ni) odebrána manažerem programu Rodiče vítáni.

Proč certifikát chceme získat? Získání certifikátu není jednoduché, musí se splnit daná kritéria. Je to záruka pro rodiče, že škola je otevřená moderním přístupům, rodičům a dětem se ve škole je poskytována dostatečná pozornost. https://www.rodicevitani.cz/

 

Každoročně se škola účastní soutěže Recyklohraní neb Ukliďme si svět, které je vyhlašováno Ministerstvem životního prostředí. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí a žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.  V této soutěži  se naše škola v posledních dvou letech umístila na 1. místě.