Ocenění

Od února 2020 se budeme snažit získat ocenění Rodiče vítáni. Certifikát a značka programu Rodiče vítáni jsou škole propůjčeny vždy na jeden rok. Po uplynutí roční lhůty od certifikace musí škola projít procesem recertifikace. V důvodných případech může být škole značka (a právo na ni) odebrána manažerem programu Rodiče vítáni.

Proč certifikát chceme získat? Získání certifikátu není jednoduché, musí se splnit daná kritéria. Je to záruka pro rodiče, že škola je otevřená moderním přístupům, rodičům a dětem se ve škole je poskytována dostatečná pozornost. https://www.rodicevitani.cz/

 

Každoročně se škola účastní soutěže Recyklohraní neb Ukliďme si svět, které je vyhlašováno Ministerstvem životního prostředí. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí a žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.  V této soutěži  se naše škola v posledních dvou letech umístila na 1. místě.