Ocenění

Školní rok 2019/2020

V tomto školním roce se našim dětem a žákům velmi dařilo.

Děti a žáci se zúčastnili soutěže Odpoledne plné veršů v ZŠ a MŠ Mírová Mimoň. Naši soutěžící si odnesli několik diplomů za umístění na 2. místě a 3. místě.

 

 

Všichni žáci naší školy účastnit celostátní soutěže základních škol v Olympijském víceboji. Úspěšní sportovci získali bronzové ohodnocení.

Certifikát olympijský víceboj

 

Zaměstnanci mateřské školy zorganizovali peněžní sbírku, která přinese pomoc zdravotně postiženým kamarádům.

Učíme se tak být ohleduplní, tolerantní a empatičtí k potřebám  jiných lidí.

Certifikat_ms Certifikát mš

 

Žáci ve školní družině se celý rok zúčastnili projektu Les ve škole. Získali cetifikát Lesní třídy.

CERTIFIKAT_TomaseJezka_ŠD (003) Certifikat_Novy prales_pro Lesni tridy (003)

 

Budeme se snažit získat ocenění Rodiče vítáni. Certifikát a značka programu Rodiče vítáni jsou škole propůjčeny vždy na jeden rok. Po uplynutí roční lhůty od certifikace musí škola projít procesem recertifikace. V důvodných případech může být škole značka (a právo na ni) odebrána manažerem programu Rodiče vítáni.

Proč certifikát chceme získat? Získání certifikátu není jednoduché, musí se splnit daná kritéria. Je to záruka pro rodiče, že škola je otevřená moderním přístupům, rodičům a dětem se ve škole je poskytována dostatečná pozornost. https://www.rodicevitani.cz/

 

Každoročně se škola účastní soutěže Recyklohraní neb Ukliďme si svět, které je vyhlašováno Ministerstvem životního prostředí. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí a žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.  V této soutěži  se naše škola v posledních dvou letech umístila na 1. místě.