Charakteristika

Bereme děti bez předsudků, neboť je známe z mateřské školy a během jejich docházky jsme poznali nejen je, ale i ony poznaly nás – zaměstnance, prostředí školy, ale i kamarády ze školy.

 

Všichni se řídíme hodnotami a snažíme je naplňovat

  • Věříme, že v každém človíčku je ukryt poklad. Pomáháme toto bohatství objevovat a rozvíjet.
  • Vidíme a respektujeme, co potřebují žáci, rodiče, učitelé a stát. Chceme tyto potřeby skloubit a uspokojit.
  • Cítíme, že věřit a fandit je víc, než řídit a hlídat. Jsme průvodci na cestě k poznání a úspěšnému životu.
  • Vzdělávání chápeme, jako spolupráci, která rozvíjí kritické myšlení a schopnost být úspěšný a spokojený ve všech sociálních a kulturních prostředích.

 


Moto: Poznej sám sebe

 

Snažíme se o individuální přístup ke všem žákům, kteří ho potřebují. Třídy jsou naplňovány do počtu 15 – 16 žáků. S žáky pracuje vždy učitel ve spolupráci s asistentem pedagoga.

Ve škole nezvoní, žáci ve třídách se vzájemně neruší, když pracují na projektech, aj. Máme pouze dopolední výuku, vycházíme tak dojíždějícím žákům. Časy hodin jsou pouze orientační.

08:00 – 08:45 1.      vyučovací hodina
08:55 – 09:40 2.      vyučovací hodina
10:00 – 10:45 3.      vyučovací hodina
10:55 – 11:40 4.      vyučovací hodina
11:50 – 12:35 5.      vyučovací hodina
12:45 – 13:30 6.      vyučovací hodina

 

Pokud je pěkné počasí, velkou přestávku (po 2. vyučovací hodině) trávíme venku.

 

Základní škola se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti (programování, robotiku) a přírodovědné.

Jsme pilotní školou MŠMT. Pod záštitou Vysoké školy technické v Liberci vyučujeme od 5. ročníku Robotiku, která nám zapůjčila výukové pomůcky. Výuku robotiky také podpořila svými dotacemi AUTO ŠKODA a. p.

Zapojili jsme se do Projektu Sazka Olympijský víceboj, jehož cílem je přilákat žáky ke sportu. Projekt bude probíhat po celý školní rok a do sportování s dětmi se zapojí i celá řada slavných olympioniků. Patříme mezi 500 přihlášených škol v ČR.

Cílem víceboje je zapojit žáky do všech 8 předepsaných disciplín. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy. Víceboj je v těchto disciplínách ohebnost, hbitost, silová vytrvalost, rovnováha, rychlost, běžecká vytrvalost, výbušnost, síla.

Učíme se hrát fair play a sportujeme s radostí!