Dokumenty

Zde naleznete příslušné dokumenty

Základní škola

ŠVP Tvořivá škola -nově
ŠKOLNÍ ŘÁD 2017
Klasifikační řád 2016, Přílohy 1-4 ke klas. řádu
Školní preventivní strategie, MPP 2017-18
VZ 2016-17
Výroční zpráva 2017 – 2018

Mateřská škola

Školní řád MŠ 2017 nový
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ 2017
úplata za předšk. vzdělávání 2017 + úplata v MŠ+ přílohy
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Školní družina

VNITŘNÍ ŘÁD ŠD 2016
ÚPLATA VE ŠD- roční-2017
ÚPLATA VE ŠD – směrnice-2016
Školní vzdělávací program pro školní družinu 2016

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Další dokumenty

Výkaz zisku a ztrát 2016
Rozvaha 2016
Příloha 2016
Příloha 2017

Výkaz zisku a ztrát 2017
Rozvaha 2017
Finanční rozvaha 2018-2019

Závěrečná zpráva PODPORA CIZINCŮ – využití finančních prostředků

závěrečná zpráva

 

uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů dle GDPR byl jmenován Tomáš Bazalík, dpo@trollcomputers.cz

ŠKOLSKÁ RADA – volby

výsledky voleb

zápis z průběhu voleb