Informace pro rodiče dětí z MŠ

autor: | 15. března 2020 | Aktuality

Vážení rodiče

Źádosti k „ošetřovnému“ze si  vyzvednout bezkontaktně ve vestibulu školy ZŠ, po dálkovém nahlášení jména dítěte (abychom měli čas potvrzení vystavit). Po otevření dveří vstupte do vestibulu, kde si vyzvedněte potřebné. Přístup bude umožněn dopoledne PO, ST  od 9:00 – 11:00 hod, nebo dle dohody s ředitelkou. 

Další informace získáte v záložce pro Rodiče dětí z MŠ a žáků ZŠ (ošetřovné – tiskopisy,aj)

Za dobu uzavření školy se bude vracet školné. Školné, které jste zaplatili za měsíc březen se bude krátit od 16.3. (oficiální uzavření školy), vyúčtování proběhne v dubnu. Je nutné zaslat platbu i za duben. Pokud škola bude uzavřena i několik dní v dubnu, postup zůstává stejný, peníze budou za dobu uzavření vráceny v poměrné části v květnu.

Strava a docházka dětí je omluvena u všech dětí. Po oficiálním otevření školy všem dětem přihlásíme oběd. Pokud vaše dítě nebude po otevření chodit je nutné ho odhlásit.

Informace pro děti, které plní poslední rok docházky do předškolního zařízení – domácí vzdělávání

 

img20200330_12323496 hrátky se slovy

 

Se souhlasem zřizovatele se od 16.3. uzavírá mateřská škola do odvolání.

Každého z nás asi ohromilo vyhlášení zákazu volného pohybu osob. Po dlouhém zvažování jsme vyhodnotili situaci jako vážnou, nechceme, aby naše děti (to nejdražší co máme) se nakazily a byly v ohrožení, neboť v pátek došlo k výskytu nákazy dítěte předškolního věku v mateřské škole na Praze 12.

Uvedené informace jsou již NEPLATNÉ!!!

Žádosti k „ošetřovnému“ 16.3. a 17.3. lze vyzvednout v MŠ u p. Vrbové. Další dny od 18. 3.  lze si  vyzvednout bezkontaktně ve vestibulu školy ZŠ, po dálkovém nahlášení jména dítěte (abychom měli čas potvrzení vystavit). Po otevření dveří vstupte do vestibulu, kde si vyzvedněte potřebné. Přístup bude umožněn dopoledne PO, ST  od 9:00 – 11:00 hod, nebo dle dohody s ředitelkou. 

Od 16.3. je pro děti PRACUJÍCÍCH RODIČŮ otevřena jedna třída, kam budou docházet děti se Sluníček i Stonožek.

Pro předcházení nákaze jsme učinili tyto kroky

  • umístěny jsou pouze papírové utěrky
  • během dne se důsledně dbá na hygienu
  • ráno se kontroluje stav dítěte (dítě nesmí jevit známky nákazy: teplota, kašel..). při zjištění se dítě dá do karantény a budou se volat rodiče, kteří MUSÍ pro přijetí do školy dodat potvrzení od lékaře, že dítě může docházet do kolektivu.
  • Věřím, že tato opatření rodiče pochopí, jde nám o zdraví ostatních účastníků (dětí. učitelů a jejich nejbližších).
    Informace odboru školství_MŠ

 

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, jsou po dobu vyhlášení nouzového stavu v ČR omluveni. Rodiče musí jídlo po dobu nepřítomnosti odhlásit.

Žádáme rodiče, aby stravu dětem ODHLAŠOVALI zasláním SMS s uvedením jména dítěte a doby po kterou odhlašují stravu. Pokud nebude odhlášena, jídlo je vařeno a končí ve zbytkovém koši.