Zvýšení cen stravného ve školní jídelně od dubna 2023

autor: | 21. března 2023 | Aktuality

Vážení rodiče,

musíme zareagovat na zvýšení cen potravin a upravit platby dětí a žáků (i zaměstnanců a cizích strávníků) za stravování ve školní jídelně. Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky o školním stravování, která reaguje na zvýšení cen potravin a navyšuje finanční limity. Stále nevyužíváme horní hranice sazeb, ale na vyšší ceny všech vstupů reagovat musíme (nejsou to jen potraviny, ale i energie, doprava, čisticí prostředky do myčky atd.)

S účinností od  1. dubna 2023 budou navýšeny platby podle následujícího rozpisu:

Věk Cena/1den Cena/ oběd za měsíc
  2 –   6 let         (přesnídávka, oběd, svačina) 48,- Kč  1 056,-Kč
  6 –   7 let         (přesnídávka, oběd, svačina) 51,- Kč  1 122,-Kč
  7 – 10 let         (oběd) 37,- Kč     814,-Kč
10 – 14 let         (oběd) 39,- Kč     858,-Kč
Cizí strávníci     (oběd) 110,- Kč 2 420,- Kč

Platba

Pouze bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce. Moneta Money Bank 162918455/0600

Variabilní symbol dítěte! Tento symbol je platný po celou docházku dítěte do školy.

Trvalý příkaz v bance nastavte k 20. dni v měsíci, aby platba proběhla včas. Pro ZŠ na 10. měsíců (srpen – květen) a MŠ na 11. měsíců (srpen – červen).Vždy si zkontrolujte zda máte dostatek financí na svém účtu v době inkasa.

Děkujeme za pochopení, Mgr. Šárka Kalvová, ředitelka školy