ZŠ – Ekologie ve škole

autor: | 8. června 2021 | Aktuality

Bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách je interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Jedná se co do počtu oslovených dětí o největší ekologický program pro školní děti u nás, který seznámil s tříděním a recyklací odpadu za dobu existence již celou jednu generaci (přes 2 miliony aktivně oslovených dětí).

U nás ve škole proběhla beseda s žáky 1. stupně 8.6.2021 od 9:00 hodin

V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorný dvouminutový film o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Samozřejmě dětem vysvětlil, že nejlepší odpad je žádný odpad a omezení vzniku odpadu by mělo být pro každého kromě třídění odpadu také samozřejmostí.

Beseda je vhodně doplněnila environmentální výchovu. Obsahovala informace zhruba odpovídající tématickému okruhu „Vztah člověka k prostředí“ průřezového tématu „Environmentální výchova“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Cílem bylo podpořit vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program byl připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.