Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

autor: | 28. března 2022 | Aktuality

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody

vyhlašuje, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/ 2023.

Termín zápisu dne 3. a 4. května 2022 v budově MŠ

Dokumenty k vyplnění:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zde

Čestné prohlášení o povinném očkování zde

Zápisní lístek – informace do matriky zde

Souhlas GDPR a povolením pořizování fotografií zde

Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou zde

Dokumenty lze stáhnout a přinést vyplněné, nebo vyplnit na místě v den zápisu.

Vyhlášení zápisu do MŠ zde