Volby do Školské rady

autor: | 13. listopadu 2018 | Aktuality

Informace o volbě do Rady Školy při ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko -Kuřívody

Vážení rodiče, dovolte nás informovat o volbách do školské rady, která je zřizována podle školského zákona

č. 561/2004 Sb., a má 6 členů.

1/ volby proběhnou dne 20.11.2018 od 15.30 hod. v učebně 1. třídy ZŠ v Kuřívodech (zároveň s třídní schůzkou)

2/ volba proběhne tajným hlasováním a volit může oprávněná osoba (zákonný zástupce žáka) 3/ volbu provádí jen jeden zákonný zástupce žáka

4/ zákonní zástupci mohou podat návrh na kandidáta-člena školské rady — viz oznámení o konání voleb

5/ navrhovatel může navrhovat více kandidátů, navrhovatelem může být i kandidát a musí být zákonným zástupcem žáka této školy

6/ navrhovatel musí zajistit souhlas kandidáta s jeho nominací, podpisem na formuláři