Ukončení školního roku 2019/2020

autor: | 23. června 2020 | Aktuality

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy

Slavnostní předání vysvědčení proběhne 26.6.2020 před areálem školy (na parkovišti), kde se také uskuteční rozloučení s dětmi z MŠ, žáky 5. ročníku.

Budeme rádi, když přijdete i s námi prožít tento pro děti i žáky výjimečný den.

Program:

8:00 – 8:30 hodin – odevzdání učebnic, k odnesení budete mít připravené přezůvka žáků a cvičební úbory, aj. – před vstupem do budovy ZŠ

8:15 – 8:30 hodin – individuální přechod před školu a zařazení do třídy, prosíme rodiče aby zůstali s dětmi.

8:30 – 9:15 hod – slavnostní předání vysvědčení

9:15 hod ukončení (možnost přihlášení do školní družiny během prázdnin tj. od 30.6. do 21.8. – u p. Němečkové, aj.)

Žáci, kteří půjdou v tento slavnostní den do školní družiny musí mít od rodičů podepsané Čestné prohlášení (možnost vyzvednout ve vestibulu školy, webových stránkách školy, aj). Družina je od 9:15 do 14:00 hod.