Sportovní den mládeže v Ralsku

autor: | 8. září 2023 | Aktuality

Sportovní den mládeže je největší sportovní soutěží pro děti a mládež ve vybraných obcích na hřištích v České republice. Národní sportovní projekt zahrnuje turnaje s profesionálním trenérem a pedagogem Mgr. Janem Váňou. Účastníci si vyzkoušeli aktivity v týmovém pětiboji (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis). Během roku 2023 se koná až 250 postupových turnajů, kde si nejúspěšnější hráči zajistí nominaci na závěrečný šampionát. Dne 7. 9. 2023 se postupový turnaj konal i u nás v Ralsku, kterého se zúčastnili žáci naší školy.

Nejúspěšnější hráči semifinálového kola získávají vstupenku na Národní finále v Kladně!

Cíl projektu: 

  • Rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku.
  • Tvorba přátelských vztahů a jejich prohlubování mezi jednotlivými účastníky.
  • Motivace dětí ke sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení volného času.
  • Podpora sportovního ducha mládeže s kvalifikovaným trenérem a pedagogem.
  • Šíření pozitivního vlivu na pohybovou průpravu jednotlivých účastníků projektu.

Přínos projektu:

  • Hledání nových zájmových a sportovních subjektů v místě bydliště ze strany dětí.
  • Nalezení nových talentů a budoucích sportovních reprezentantů v České republice.
  • Rozpohybování místních dětí v olympijském roce a zviditelnění sportovních disciplín.
  • Zvýšení četnosti využívání hřišť a sportovišť ze strany zúčastněných dětí v místě bydliště.
  • Reprezentace základní školy, sportovního klubu, obce a kraje na Národním finále v Kladně.