Skřítci ve škole

autor: | 18. ledna 2020 | Doporučujeme

I přesto, že byl čas prázdnin a dovolených, u nás ve škole pokračoval čilý pracovní ruch. Pro děti i žáky se intenzivně připravovaly novinky pro nadcházející školní rok.

Nejmladší děti mají opět oporu jak v paní učitelkách, tak i v chůvě, která o ně bude pečovat celý školní rok.

Dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsme připravili cílený rozvoj v dovednostech potřebných pro jejich vstup do první třídy – kurzy „Předškoláček“ a „Angličtina hrou“.

Pro děti i žáky školy opět bude otevřen „Pěvecký kroužek s flétničkou“, kde se naučí nejen základy zpěvu a hudby, ale budou si moci sami vyzkoušet první krůčky hry na tento dechový nástroj.

Pro talentované žáky otevíráme řadu kroužků, na které se mohou přihlásit: „Keramický, Čtenářský, Stolní i logické hry, Konverzace v angličtině, Čeština pro cizince, Aerobic, Badatelský, aj“.

V letošním školním roce máme v základní škole o jednu novou třídu více – samostatný 1. ročník a tři nové paní učitelky, tři asistentky pedagoga. V mateřské škole je i letos kapacita obou tříd téměř naplněna. Pokud bude nadále zájem o mateřskou školu stoupat, jsme připraveni otevřít i třetí třídu, což je plánovaná kapacita nově postavené a v roce 2018 do provozu uvedené budovy. Tato třetí třída může naplnit očekávání zejména rodičů s dvouletými dětmi (je zde plánován snížený počet dětí na třídu – 8), které je možno nyní do mateřských škol přijímat.

Zájem rodičů o umístění dětí do školní družiny převyšuje kapacitní možnosti školy. MÚ Ralsko tedy vyšel rodičům vstříc a díky jeho finanční podpoře bylo vytvořeno další oddělení pro pobyt dětí v bezpečném prostředí v době od 12:00 do 16:00 hodin, tímto řešením je o všechny žáky (1. ročníku až 5. ročníku) postaráno a rodiče se tak o ně nemusí strachovat či hledat jiné alternativy k zajištění jejich péče.

Na přání rodičů byl prodloužen také provoz mateřské školy a to od 6:15 hodin do 16:20 hodin. Děti jsou ráno sváženy a odpoledne rozváženy auty MÚ Ralsko.

V letošním roce bude škola pozvolna měnit styl výuky s cílem k vyšší úspěšnosti dětí v učení, všichni pedagogové pro tuto změnu prošli školením s názvem „Výuka pro 21. století“.

V mateřské škole se budeme soustředit na komplexní vnímání okolního světa. Budeme preferovat pobyt venku a poznávání přírody a rozvoj dovedností i samostatnosti dětí.

A jak to vypadá v naší malotřídce?

Od letošního září máme již plnohodnotný a samostatný první ročník. Ostatní ročníky jsou ještě spojeny do dvou tříd – druhý a třetí ročník tvoří druhou třídu a čtvrtý a pátý ročník třídu třetí.

Děti v malotřídkách vzájemně vnímají i učivo ostatních ročníků, takže pochytají spoustu nových poznatků při výuce nejen ze svého ročníku. A ač se to třeba nezdá, umí o mnoho více učiva od starších spolužáků. To, co učíme druháky, si podvědomě zopakují třeťáci, i když u toho dělají něco jiného. Tím dochází k vícečetnému opakování a posléze i zapamatování.

Děti zvládají mnohem víc, než po nich my chceme. Když se podíváme na propracované školské systémy třeba ve Finsku, které jsou podpořené spoustou analýz a statistik, zjistíme, že to zde dělají dokonce tak, že nemají třídy s třiceti prvňáky, druháky i třeťáky, ale že tyto žáky smíchají do tříd malotřídního typu. Tak, jako se učí v naší škole.

V naší škole nefunguje výuka klasicky, tedy frontálně, ale zcela se přizpůsobuje dětem, neboť každé z dětí má své tempo, učitel nebrzdí žáky s nejrychlejším tempem, které v běžné škole stále musí na někoho čekat.  Naopak učitel nepospíchá na děti, které mají pomalejší tempo. Každý má možnost dodělat svoji práci, jak potřebuje.

Učitelé a asistentky pedagoga v naší škole nemají čas sedět na židli u svého učitelského stolu, protože jsou neustále v pohybu po učebně, když pracuji individuálně se všemi dětmi po celý den, a to jak v základní, tak i mateřské škole. Může se to zdát jako velmi náročné, ale zpětná pozitivní vazba od žáků dává vyučujícím znát, že se jejich snaha a píle vyplácí.

Všem učitelům a dětem, žákům tedy přejeme úspěšný vstup do nového školního roku!