Platby

Věk Cena/1 den Cena/ oběd za měsíc
2 – 6 let       (přesnídávka, oběd, svačina) 35 Kč 770 Kč
6 – 7 let       (přesnídávka, oběd, svačina) 37 Kč 814 Kč
7 – 10 let       (oběd) 27 Kč 594 Kč
10 – 14 let       (oběd) 29 Kč 638 Kč
Cizí strávníci   (oběd) 69 Kč 1.518 Kč

Žáka lze přihlásit i k odběru dopolední svačiny cena 10 Kč / 1 den a za měsíc 220 Kč.

 

Platební údaje
Pouze bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Moneta Money Bank 162918455/0600. Variabilní symbol – jméno strávníka, po přiřazení osobní číslo.

Trvalý příkaz v bance nastavte nejpozději k 20. dni v předcházejícím měsíci, aby platba proběhla včas.

MŠ na 11. měsíců (srpen – červen)

ZŠ na 10. měsíců (srpen – květen)

Pokud platba neproběhne, strávník – žák je vyřazen ze stravování, strávník – dítě je vyřazeno z docházky do mateřské školy.

 

Přeplatky stravného
Přeplatky stravného jsou vráceny na uvedené bankovní spojení zákonným zástupcem na přihlášce k stravování, a to vždy pololotně.

I. pololetí do konce února

II. pololetí do konce srpna