Setkání školy s rodiči v Ploužnici

autor: | 20. března 2023 | Aktuality

V úterý 14. 3. jsme uspořádali setkání s rodiči žáků naší školy ve sportovní klubovně v Ploužnici. Víme, jak je pro některé rodiče komplikované navštívit školu k získání nejrůznějších informací týkajících se výuky v naší škole, proto jsme i letos přiblížili naši školu zákonným zástupcům přímo v jejich bydlišti. Zájemce o vzdělávání v naší škole jsme seznámili s průběhem výuky v malotřídní škole, představili jsme ŠVP a na ukázku přivezli i některé digitální pomůcky, které jsou využívány nejen v hodinách informatiky. V setkáních budeme pokračovat i nadále.