Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025

autor: | 22. května 2024 | Aktuality

Základní škola a Mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, příspěvková organizace, Kuřívody 700

zastoupená ředitelkou Mgr. Šárkou Kalvovou

Kuřívody 700, 47122 Ralsko

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/25

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává  Základní škola a Mateřské škola Tomáše Ježka, Ralsko Kuřívody, příspěvková organizace,  rozhodla svým ředitelem, jako místně a věcně příslušný správní orgán dle  § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správního řádu  o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Na Základní školu a Mateřskou školu Ralsko Tomáše Ježka Kuřívody, příspěvková organizace

přijaty k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 děti s registračními čísly:

Seznam přijatých podle registračních čísel