Rozvrh hodin

Základní škola nabízí tyto inovativní způsoby výuku

A) VÝUKA ON-LINE (na dálku s pomocí počítače, využívá se zejména v době uzavření školy, aj)

Proč on-line výuka

On-line výuka nastupuje tam, kde se žáci a učitelé nemohou fyzicky potkat. V dnešní době je možné využít celou řadu nástrojů, které spolupráci na dálku umožňují. Ty jsou odzkoušené mezi týmy pracujícími na dálku na společných projektech.

Škola on-line navazuje tam, kde škola fyzická musela skončit. On-line škola není posílání úkolů e-mailem jednou za týden, ale pravidelné setkávání žáků a učitelů nad probíranou látkou – prostřednictvím videokonferencí a dalších nástrojů organizace výuky.

Učitel může žákům vysvětlit nové učivo a zodpovědět případné nejasnosti. Žák pak sám si procvičuje pomocí zadané instrukce. Pokud dostane úkol, zašle ho ke kontrole učiteli. Učitel vyhodnotí pochopení učiva.

 

Jak to probíhá

On-line výuka je podobná práci na dálku. Celodenní kontakt s učitelem nenahradí, ale určitě umožní potřebný okamžitý kontakt žáka s učitelem. Díky videokonferencím  mají děti a učitelé přímou zpětnou vazbu tam, kde je to potřebaUčitel může sdílet s žáky obsah své obrazovky (videokonference) a názorně vést výklad. Může žákům zadat materiály k samostatnému studiu (texty, obrázky, dokumenty ale i videa).

Nečekejte, že děti budou na celou dobu vyučování připoutány k obrazovce, žádné „hlídání na dálku“ fungovat nebude, ale žáci a učitelé naváží ve výuce tam, kde ve škole přestali. Škola on-line se (alespoň z počátku) neobejde bez pomoci rodičů, umožní nám všem lepší komunikaci se školou v době, kdy se nemůžeme potkávat.

Potřebné vybavení

 • Telefon nebo tablet, ideálně notebook nebo stolní počítač, který zvládne prohlížet webové stránky
 • Moderní webový prohlížeč (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge)
 • Stabilní připojení k Internetu – stačí i mobilní (pozor na vyčerpání objemu dat), nemusí být nijak rychlé
 • Sluchátka sice nejsou nutná, ale pokud je máte, určitě se budou hodit
 • A samozřejmě penál (pero, pastelky, guma, tužky), sešity, učebnice, pracovní sešity, žákovské knížky, na geometrii – ořezané obyčejné tužky, kružítko, trojúhelník a pravítko – jako ve škole

 

Jak navázat spojení

 • Kontaktovat p. učitelky, které pomohou Vaše děti připojit.  
 • Technickou podporu pokud nebudete vědět si rady, nebo si nejste jisti Vám poskytne: p. Volejníková: volejnikova@skolakurivody.cz nebo na telefonním čísle 777 719 477
 • Vyučujeme přes: Microsoft  Office 365 – v aplikaci TEAMS
 • POSTUP instalace:
 • 1) Do vyhledávače (např Seznam) v prohlížeči napsat:                    www.office.com 
 •  2) Přihlásit se pod příslušným emailem a heslem (ten Vám sdělí třídní učitelka)
 • 3) Otevřít si Teams (Modrá ikonka s písmenem T a postavičkami v pozadí)
 • 4) Vlevo dole v aplikaci Teams stáhnout aplikaci do počítače a nainstalovat
 • 5) Od tohoto momentu se lze přihlašovat do Teams přes stáhnutou aplikaci
 • 6) Na telefonech lze v Obchod Play (Android) nebo Apple Store (iOS) stáhnout mobilní verze Teams

Pokud si nejste jisti instalací, možná pomůže ještě:https://www.youtube.com/watch?v=YbFkiSjQID8&feature=youtu.be

Online výuka:

Mateřská škola – výuka pro předškolní děti a zájemce

Úterý od 9:00
Středa od 9:00
Čtvrtek od 9:00

 

Základní škola – výuka povinná

Rozvrh hodin

5.ročník – blokové výuka

Od 8:00 Do 9:40 Od 10:00 Do  11:40 Od 12:00
Pondělí Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Úterý Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Středa Matematika Matematika Přírodověda Přírodověda
Čtvrtek Český jazyk Český jazyk Vlastivěda Vlastivěda Konzultace pro žáky
Pátek Český jazyk Anglický jazyk s 4. ročníkem Matematika Konzultace pro žáky

 

4. ročník – blokové výuka

Od 8:00  Do 9:40 Od 10:00 Do 11:40 Od 12:00
Pondělí Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Úterý Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Středa Matematika Matematika Přírodověda Přírodověda
Čtvrtek Český jazyk Český jazyk Vlastivěda Vlastivěda Konzultace pro žáky
Pátek Matematika Anglický jazyk s 5. ročníkem Český jazyk Konzultace pro žáky

 

3. ročník

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 11:00 – 12:00
Pondělí Český jazyk Matematika Prvouka Konzultace pro žáky
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka
Středa Český jazyk Matematika Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Čtvrtek Český jazyk Matematika Matematika
Pátek Český jazyk Anglický jazyk Český  jazyk

 

2.ročník – skupina A

8:00 – 8:30 8:40 – 9:10 9:30 – 10:00 10:10 –10:40 11:00 – 12:00
Pondělí Český jazyk Český jazyk Matematika Matematika
Úterý Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Středa Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Čtvrtek Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk Konzultace pro záky
Pátek Matematika Matematika Prvouka Prvouka

 

 

2.ročník – skupina B

8:00 – 8:30 8:40 – 9:10 9:30 – 10:00 10:10 – 10:40 11:00 – 12:00
Pondělí Český jazyk Český jazyk Matematika Matematika
Úterý Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Středa Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Čtvrtek Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk Konzultace pro žáky
Pátek Matematika Matematika Prvouka Prvouka

 

1.ročník

8:00 – 8:45 8:55 – 9:45 11:15 – 12:00
Pondělí Matematika Český jazyk
Úterý Matematika Český jazyk Konzultace pro žáky
Středa Matematika Český jazyk
Čtvrtek Matematika Český jazyk Konzultace pro žáky
Pátek Český jazyk Prvouka

 

Konzultace pro žáky SVP, talentované, nadané

10:00 – 10: 30 10:40 – 11:10
Pondělí Český jazyk Matematika
Úterý Český jazyk Matematika
Středa Český jazyk Matematika
Čtvrtek Český jazyk Matematika
Pátek Prvouka Konzultace pro žáky

Offline výuka:

Studijní materiály je možné si vyzvednout každý pracovní den v pondělí od 14:00 hodin do 16:00 hodin. V tuto dobu je individuální konzultace pro žády, kteří volili variantu domácího vzdělávání.

 

B) Kombinace klasického a online vyučování (kombinuje se docházka do školy s online výukou – využívá se zejména při krátkodobém pobytu žáka, dítěte doma, individuálním vzděláváním, domácím)

Výhodou tohoto způsobu je, že žák, dítě nezamešká aktuálně probírané učivo a po návratu do klasické výuky nejsou kladeny na dítě zvýšené nároky na doučení učiva. Výuka probíhá dvě – tři hodiny denně se zaměřením na poznatky z českého jazyka, matematiky, angličtiny, prvouky, vlastivědy, přírodovědy. U individuálního vzdělávání tento způsob pomáhá k snadnější orientaci v tématu, učivu.

Dálkový přístup je zajištěn aplikací Teams (instalace popsána výše).

O tuto formu musí zákonný zástupce požádat třídního učitele (rodič musí vyhodnotit zdravotní stav dítěte, aj).

 

C) KLASICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

První ročník

Pondělí hudební výchova prvouka český jazyk tělesná výchova Kroužek anglického jazyka
Úterý prvouka matematika český jazyk tělesná výchova
Středa matematika český jazyk český jazyk český jazyk
Čtvrtek matematika český jazyk výtvarná výchova pracovní činnosti
Pátek matematika český jazyk český jazyk český jazyk

 

Druhý ročník

Pondělí hudební výchova prvouka český jazyk tělesná výchova
Úterý prvouka matematika český jazyk tělesná výchova matematika
Středa matematika český jazyk český jazyk český jazyk kroužek anglického jazyka
Čtvrtek matematika český jazyk výtvarná výchova pracovní činnosti anglický jazyk
Pátek matematika český jazyk český jazyk český jazyk

 

Třetí ročník

Pondělí hudební výchova prvouka český jazyk informatika matematika tělesná výchova
Úterý prvouka tělesná výchova český jazyk český jazyk
Středa matematika matematika anglický jazyk český jazyk český jazyk
Čtvrtek matematika český jazyk výtvarná výchova pracovní činnosti
Pátek matematika český jazyk český jazyk anglický jazyk

 

Čtvrtý ročník

Pondělí hudební výchova matematika český jazyk anglický jazyk informatika  
Úterý matematika český jazyk přírodověda přírodověda tělesná výchova pracovní činnosti  
Středa matematika český jazyk český jazyk vlastivěda vlastivěda  
Čtvrtek matematika anglický jazyk výtvarná výchova výtvarná výchova český jazyk  
Pátek matematika český jazyk anglický jazyk tělesná výchova český jazyk  

 

Pátý ročník

Pondělí hudební výchova matematika český jazyk anglický jazyk informatika  
Úterý matematika český jazyk přírodověda přírodověda tělesná výchova pracovní činnosti  
Středa matematika český jazyk český jazyk vlastivěda vlastivěda  
Čtvrtek matematika anglický jazyk výtvarná výchova výtvarná výchova český jazyk  
Pátek matematika český jazyk anglický jazyk tělesná výchova český jazyk