Rozvrh hodin

Škola nabízí tyto inovativní způsoby výuku

A) Výuku prezenční (klasickou)

B) Výuka ON-LINE (na dálku s pomocí počítače, využívá se zejména v době uzavření školy, aj)

C) Kombinace klasického a online vyučování (kombinuje se docházka do školy s online výukou – využívá se zejména při krátkodobém pobytu žáka, dítěte doma, individuálním vzděláváním, domácím)

 

A) Výuka PREZENČNÍ

První ročník

Pondělí hudební výchova prvouka český jazyk tělesná výchova
Úterý prvouka český jazyk matematika český jazyk
Středa český jazyk matematika český jazyk tělesná výchova
Čtvrtek český jazyk matematika výtvarná výchova pracovní činnosti
Pátek český jazyk matematika anglický jazyk český jazyk

 

Druhý ročník

Pondělí hudební výchova český jazyk matematika český jazyk
Úterý český jazyk matematika český jazyk tělesná výchova anglický jazyk
Středa český jazyk matematika český jazyk pracovní činnosti výtvarná výchova
Čtvrtek anglického jazyka matematika český jazyk český jazyk prvouka
Pátek matematika tělesná výchova český jazyk prvouka

 

Třetí ročník

Pondělí hudební výchova český jazyk matematika český jazyk informatika
Úterý český jazyk matematika český jazyk tělesná výchova anglický jazyk
Středa český jazyk matematika český jazyk pracovní činnosti výtvarná výchova
Čtvrtek anglického jazyka matematika český jazyk český jazyk prvouka
Pátek matematika tělesná výchova český jazyk prvouka

 

 

Čtvrtý ročník

Pondělí matematika matematika hudební výchova informatika český jazyk tělesná výchova  
Úterý matematika pracovní činnosti český jazyk přírodověda anglický jazyk tělesná výchova  
Středa český jazyk vlastivěda český jazyk anglický jazyk matematika  
Čtvrtek český jazyk přírodověda český jazyk anglický jazyk matematika  
Pátek český jazyk vlastivěda výtvarná výchova výtvarná výchova  

 

Pátý ročník

Pondělí matematika matematika hudební výchova informatika český jazyk tělesná výchova  
Úterý matematika pracovní činnosti český jazyk přírodověda anglický jazyk tělesná výchova  
Středa český jazyk vlastivěda český jazyk anglický jazyk matematika  
Čtvrtek český jazyk přírodověda český jazyk anglický jazyk matematika  
Pátek český jazyk vlastivěda výtvarná výchova výtvarná výchova  

Základní škola nabízí tyto inovativní způsoby výuku

B) Výuka ON-LINE (na dálku s pomocí počítače, využívá se zejména v době uzavření školy, aj)