Rozvrh hodin

První ročník

Pondělí prvouka český jazyk český jazyk hudební výchova
Úterý prvouka český jazyk matematika tělesná výchova
Středa český jazyk matematika český jazyk tělesná výchova
Čtvrtek český jazyk matematika český jazyk český jazyk
Pátek matematika český jazyk výtvarná výchova pracovní činnosti

 

Druhý ročník

Pondělí český jazyk prvouka matematika hudební výchova tělesná výchova
Úterý český jazyk prvouka matematika český jazyk
Středa český jazyk matematika český jazyk výtvarná výchova
Čtvrtek český jazyk matematika český jazyk pracovní činnosti
Pátek český jazyk matematika český jazyk tělesná výchova

 

Třetí ročník

Pondělí český jazyk prvouka matematika hudební výchova tělesná výchova prvouka
Úterý český jazyk prvouka matematika český jazyk anglický jazyk
Středa český jazyk matematika český jazyk výtvarná výchova anglický jazyk
Čtvrtek český jazyk matematika český jazyk pracovní činnosti anglický jazyk
Pátek český jazyk matematika český jazyk tělesná výchova

 

Čtvrtý ročník

Pondělí přírodověda anglický jazyk matematika český jazyk český jazyk pracovní činnosti  
Úterý přírodověda hudební výchova matematika vlastivěda tělesná výchova  
Středa matematika český jazyk anglický jazyk český jazyk  
Čtvrtek český jazyk matematika anglický jazyk český jazyk výtvarná výchova výtvarná výchova  
Pátek matematika český jazyk vlastivěda český jazyk tělesná výchova  

 

Pátý ročník

Pondělí přírodověda anglický jazyk matematika český jazyk informatika pracovní činnosti  
Úterý přírodověda hudební výchova matematika vlastivěda tělesná výchova  
Středa matematika český jazyk anglický jazyk český jazyk  
Čtvrtek český jazyk matematika anglický jazyk český jazyk výtvarná výchova výtvarná výchova  
Pátek matematika český jazyk vlastivěda český jazyk tělesná výchova