Rozvrh hodin

Škola nabízí tyto inovativní způsoby výuku

A) Výuku prezenční (klasickou)

B) Výuka ON-LINE (na dálku s pomocí počítače, využívá se zejména v době uzavření školy, aj)

C) Kombinace klasického a online vyučování (kombinuje se docházka do školy s online výukou – využívá se zejména při krátkodobém pobytu žáka, dítěte doma, individuálním vzděláváním, domácím)

A) Výuka PREZENČNÍ

I. třída- První ročník; třídní učitelka: Mgr. Šárka Kalvová

Pondělí Česká jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Prvouka
Středa Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka
Čtvrtek Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Hudební výchova
Pátek Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Český jazyk

 

II. třída- Druhý ročník; třídní učitelka: Mgr. Aneta Šupková

Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Pracovní činnosti
Čtvrtek Matematika Český jazyk Český jazyk Hudební výchova
Pátek Matematika Český jazyk Prvouka Tělesná výchova

 

II. třída- Třetí ročník; třídní učitelka: Mgr. Aneta Šupková

Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Anglický jazyk
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Pracovní činnosti
Čtvrtek Matematika Český jazyk Český jazyk Hudební výchova Informatika
Pátek Matematika Český jazyk Prvouka Tělesná výchova

III. třída- Čtvrtý ročník; třídní učitelka: Veronika Hornová

Pondělí Anglický jazyk Matematika Český jazyk Informatika Tělesná výchova Přírodověda
Úterý Anglický jazyk Matematika Český jazyk Vlastivěda Pracovní činnosti Český jazyk
Středa Anglický jazyk Český jazyk Matematika Přírodověda Tělesná výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Hudební výchova Český jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Vlastivěda Výtvarná výchova Výtvarná výchova

III. třída- Pátý ročník; třídní učitelka: Veronika Hornová

Pondělí Anglický jazyk Matematika Český jazyk Informatika Tělesná výchova Přírodověda
Úterý Anglický jazyk Matematika Český jazyk Vlastivěda Pracovní činnosti Český jazyk
Středa Anglický jazyk Český jazyk Matematika Přírodověda Tělesná výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Hudební výchova Český jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Vlastivěda Výtvarná výchova Výtvarná výchova

 

Základní škola nabízí tyto inovativní způsoby výuku

B) Výuka ON-LINE (na dálku s pomocí počítače, využívá se zejména v době uzavření školy, aj)