Provoz školy – Covid – 19 (od 4.1.2021)

autor: | 2. ledna 2021 | Aktuality

 

Zveřejněno 2.1.2021

Od pondělí 4. 1. 2021  se mění provoz v našem zařízení:

Mateřská škola – běžný provoz (bez změn),

Školní jídelna – běžný provoz (výdej jídla i pro cizí strávníky),

Školní družina – běžný provoz pro 1. a 2. ročník. Děti potřebují teplé oblečení  do třídy (zvýšené větrání místností) tak i ven. Ochrana úst.

Školní skupina – provoz přerušen.

Základní škola –  1. a 2. ročník – běžná výuka ve škole. Rozvrh hodin – zůstává stejný. Žáci potřebují teplé oblečení, jak do třídy (zvýšené větrání místností) tak i ven (pobyt venku při velké přestávce, při tělesné výchově). Hudební výchova bez zpěvu. Vedeme žáky k častému mytí rukou a jejich desinfekci. Ochranu úst používají během celého dne (vyměňuje si vždy po 2. vyučovací hodině a po obědě, nebo dle potřeby). Náhradní roušky mají v taškách v igelitovém sáčku, který je podepsán. 

3. – 5. ročník  probíhá distančně. Rozvrh hodin zůstává bez změn viz níže.

Konzultace pouze přes aplikaci Teams  (i třídní schůzky).

Zveřejněno 31.10.2020

Od pondělí se mění provoz v našem zařízení.

Mateřská škola – běžný provoz (bez změn)

Školní jídelna – běžný provoz (výdej jídla i pro cizí strávníky)

Školní družina – provoz uzavřen

Základní škola – výuka pro žáky 1. – 5. ročníku i nadále probíhá v on-line prostředí. Konzultační hodiny jsou nyní v úterý a čtvrtek od 7:30 hodin – 10:15 hodin

 

 

Zveřejněno 19.10.2020

Přehled učiva od 19.10.2020 do odvolání

 1. ročník
1. třída – plán učiva

 

Plán výuky od 2.11.

 

2. ročník

přehled bude doplněno

 

3. ročník

Český jazyk 3. ročník Anglický jazyk pro 3 ročník Matematika 3. ročník Prvouka 3. ročník

 

4. a 5. ročník

Plán učiva 19.10.-20.11

 

 

Zveřejněno 13.10.2020

Vzhledem k celostátnímu uzavření škol přechází všichni žáci do online výuky od 14.10.2020, která je organizována v aplikaci Teams. Způsob přihlášení můžete najít v záložce: Rodiče a děti – Rozvrh hodin.

Žáci mohou v době distančního vzdělávání odebírat stravu (cena zůstává stejná). Přístup do jídelny školy bude umožněn od 11:00 hodin do 12:00 hodin. Strávníci musí mít zakrytá ústa, roušku sundávají pouze u stolu. Při příchodu si desinfikují ruce až pak si odeberou celou stravu. U stolu sedí pouze jeden strávník Použité nádobí odnášejí na připravený vozík. Urychleně opouští prostor školy.

Školní družina/Školní skupina – provoz zrušen.

 

 

Online výuka:

Rozvrh hodin

5.ročník – blokové vzdělávání

Od 8:00 Do 9:40 Od 10:00 Do  11:40
Pondělí Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Úterý Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk
Středa Matematika Český jazyk Přírodověda Přírodověda
Čtvrtek Český jazyk Český jazyk Vlastivěda Vlastivěda Konzultace pro žáky
Pátek Český jazyk Anglický jazyk s 4. ročníkem Matematika Konzultace

 

4. ročník – blokové vzdělávání

Od 8:00  Do 9:40 Od 10:00 Do 11:40
Pondělí Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Úterý Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Středa Matematika Matematika Přírodověda Přírodověda
Čtvrtek Český jazyk Český jazyk Vlastivěda Vlastivěda
Pátek Matematika Anglický jazyk s 5. ročníkem Český jazyk Konzultace

 

3. ročník

8:00 – 8:45 9:00 – 9:30 10:00 – 10:30 10:30 – 11:00 11:00 – 11:45
Pondělí Český jazyk Matematika Prvouka Konzultace pro žáky
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka
Středa Český jazyk Matematika Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Čtvrtek Český jazyk Matematika Matematika
Pátek Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Konzultace

 

2.ročník – skupina A

8:00 – 8:45 9:00 – 9:30 10:00 – 10:30 10:30 – 11:00 11:00 – 11:40
Pondělí Prvouka Český jazyk Český jazyk Matematika
Úterý Prvouka Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Středa Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Čtvrtek Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Pátek Matematika Matematika Matematika Anglický jazyk Konzultace

 

 

2.ročník – skupina B

8:00 – 8:45 9:00 – 9:30 10:00 – 10:30 10:30 – 11:00 11:00 – 11:40
Pondělí Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Úterý Matematika Matematika Český jazyk Český jazyk
Středa Prvouka Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk Konzultace pro žáky
Čtvrtek Prvouka Český jazyk Český jazyk Anglický jazyk
Pátek Matematika Matematika Matematika Matematika Konzultace

 

1.ročník

8:00 – 8:30 8:30 – 9:00 11:00 – 11:40
Pondělí Matematika Český jazyk Konzultace pro žáky
Úterý Matematika Český jazyk
Středa Matematika Český jazyk
Čtvrtek Matematika Český jazyk Konzultace pro žáky
Pátek Prvouka Anglický jazyk Konzultace

 

Offline výuka:

Studijní materiály je možné si vyzvednout každý pracovní den od 7:30 hodin do 10:30 hodin.

Žákům umožňujeme individuální konzultace:

 

1.-3. ročník

!7:30 – 8:15 8:25 – 9:10 9:30 – 10:15!
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Středa Český jazyk Matematika Prvouka
Čtvrtek Český jazyk Matematika Prvouka
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk

Informace Vám poskytne p. Hušková/Jandová

 

4.-5. ročník

!7:30 – 8:15 8:25 – 9:10 9:30 – 10:15!
Pondělí Matematika Vlastivěda Vlastivěda
Úterý Český jazyk Přírodověda Přírodověda
Středa Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Čtvrtek Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk

Informace Vám poskytne p. Němečková

 

 

 

Zveřejněno 22.9.2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že v budově školy dodržujete nošení roušek, dezinfekci rukou, aj.

Děti i žáky vedeme k důslednému osvojení hygienických návyků. Vzdělávání jsme přesunuli do venkovního prostředí, abychom minimalizovali vzájemnou nákazu.

V současné době nemáme žádného nakaženého Covid – 19 (ani děti, žáky, zaměstnance) a naše oblast nepatří mezi „červené“.  Proto 25.9. i přesto, že nepůjde elektrický proud a děti i žáci dostanou místo oběda balíček, bude vzdělávání probíhat.

Podpořte naší snahu, aby děti i žáci chodili do školy – dokud nám to umožňuje epidemiologická situace.

 

 

Zvěřejněno 9.9.2020

Ani po zpřísnění nařízení o nošení roušek ve vnitřních prostorách nebudou ve školách povinné ve třídách, pouze ve společných prostorách. Na videokonferenci s novináři to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). S dnešním mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ale tomu tak bude od čtvrtka po celé zemi.

Žáci potřebují tedy igelitový sáček (podepsaný) a náhradní ochranu úst. Budeme respektovat přání rodičů, kteří si přejí, aby jejich dítě mělo ochranu úst po dobu pobytu v budově.

Snažíme se být s žáky ve školní družině vždy po obědě venku, v době výuky ve třídě větráme. Prosím oblékejte děti přiměřeně (více vrstev oděvu) – jsou a nadále budou zejména venku.

 

 

Zveřejněno 27.8.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo pro školy a školská zařízení manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19. Z tohoto manuálu jsme vycházeli při nastavení pravidel provozu naší školy.

Škola zajistila ve vestibulech bezdotykovou dezinfekci (černé zásobníky) a obecná doporučení chování v době epidemie (např. dodržování rozestupů, aj). Ve třídách, umyvárnách a na toaletách jsou zásobníky na mýdlo, dezinfekce, papírové ručníky. Místa určená pro děti/žáky jsou opatřena návody na správný způsob chování (postup na mytí rukou, aj.). Výuku dětí/žáků se přenáší zejména do venkovních prostor. Pokud výuka bude realizována v budově školy, budeme častěji větrat, relaxovat. Děti z mateřské školy budou každou středu absolvovat celo dopolední vycházky do přírody. Žáci základní školy budou o velké přestávce relaxovat na zahradě školy.

 

Provoz školy bude vždy přizpůsoben Stupni pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví dle tzv. semaforu

Stupeň 0 – 1

 1. Mateřská škola
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci dětí, osob před budovou školy
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, k osušení rukou použijí jednorázové ručníky, použité vloží do koše k tomu určenému, popřípadě provede dezinfekci rukou (u vchodových dveří je bezdotykový dezinfekční zásobník), a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Přítomnost zákonných zástupců dětí, dalších osob uvnitř budovy škol je omezena na co nejkratší dobu pobytu ve škole
 • Žádáme zákonné zástupce o předání aktuálních kontaktů na sebe příslušným učitelkám
 • Děti mohou nosit roušky – pokud si to zákonný zástupce přeje.
 • Roušku v podepsaném igelitovém sáčku musí mít ve školce v šatně všechny děti! (použije se v případě výskytu nemoci)
 • Omlouvání nepřítomnosti je nutné, co nejdříve – SMS – 773 636 456
 • Odhlašování obědů: SMS – 773 636 457
 • Distanční výuka při onemocnění dítěte je povinná u dětí, které plní povinnou školní docházku (rok před vstupem do základní školy). Distanční výuka bude probíhat pomocí aplikace Teams (informace předány na třídní schůzce 27.8.
 • Pokud dítě trpí alergií, dalšími příznaky musí mít doklad od lékaře, že může do kolektivu.
 • Osoby (děti, dospělé osoby) nemohou vstoupit s příznaky infekčního onemocnění do školy!!!

 

 1. Základní škola

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy od 1. září 2020.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci žáků či osob před budovou školy
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, k osušení rukou použijí jednorázové ručníky, použité vloží do koše k tomu určenému, popřípadě provede dezinfekci rukou (ve vestibulu je u vchodových dveří bezdotykový dezinfekční zásobník), a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole
 • Žádáme zákonné zástupce o předání aktuálních kontaktů na sebe příslušným třídním učitelkám
 • Žáci mohou nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – pokud si to zákonný zástupce přeje, písemně informuje třídní učitelku. Každý žák má povinnost u sebe mít podepsaný igelitový sáček s vlastní náhradní rouškou!
 • V budově školy – (chodby, společné prostory) se doporučuje žákům ochrana úst
 • Omlouvání co nejdříve       SMS    777 719 477
 • Odhlašování obědů SMS    773 636 457
 • Žák musí mít z domova dostatek papírových ubrousků – nejlépe v krabici podepsané uložené v lavici a u sebe mobilní balíček kapesníků
 • Zákonní zástupci najdou informace na webových stránkách školy. Pro komunikaci i nadále mohou využívat aplikaci Teams
 • Osoby (děti, dospělé osoby) nemohou vstoupit s příznaky infekčního onemocnění do školy!!!
 • Žádáme, aby byla přítomnost zákonných zástupců, dalších osob uvnitř budovy škol omezena, na co nejkratší dobu
 • Třídní schůzky budou probíhat stejným  způsobem online v aplikaci Teams
 • Distanční vzdělávání lze uskutečnit i v době nemoci dítěte – zákonný zástupce o to musí písemně požádat třídní učitelku. Žák bude vzděláván v českém jazyce, v anglickém, matematice, vlastivědě, prvouce a přírodovědě.

 

 1. Školní družina a školní skupina
 • Školní družina, školního skupina jsou odděleny
 • Jsou tvořeny ustálené skupiny žáků
 • Činnost je přenesena zejména do venkovních prostor – žáci potřebují vhodné oblečení
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků v odděleních

 

 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

Děti/žáci

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění
 • Pedagogové věnují však zvýšenou míru pozornosti příznakům (jako je např. zvýšená teplota je 37,01°C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy (v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce!)

 

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka

Postup:

 • neprodleně dojde k nasazení roušky u dítěte/žáka, zaměstnanec školy zvolí roušku/štít
 • neprodleně informovat telefonicky ředitelku, která vyhodnotí situaci (volba možností: informovanost zákonných zástupců, převoz sanitním vozem s dohledem lékaře, apod.)
 • předání informací třídní učitelce
 • třídní učitelka tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně (zákonný zástupce bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy
 • osoba, která tuto skutečnost zjistila odvede dítě/žáka do izolace, kde bude dbát na vyšší četnost větrání a předá dítě/žáka zákonnému zástupci a seznámí ho s důvodem izolování dítěte/žáka a
 • informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • zaměstnanec školy po odchodu izolovaného dítěte/žáka otevře okna, vydezinfikuje/vyhodí ochranu úst (viz obecné doporučení KHS „Jak Manipulovat s kontaminovanou rouškou“), důkladně umyje ruce a použije vždy ještě dezinfekci! Oznámí ředitelce průběh stavu dítěte/žáka, telefonicky upozorní uklízečku mateřské školy, že je možné vykonat úklid. Do Knihy úrazů zapíše neprodleně danou skutečnost!

 

 

 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole

 Postup

 • neprodleně dojde k nasazení roušky u dítěte/žáka, zaměstnanec školy zvolí roušku/štít
 • neprodleně informovat telefonicky ředitelku, která vyhodnotí situaci (volba možností: informovanost zákonných zástupců, převoz sanitním vozem s dohledem lékaře, aj.)
 • Předá informace třídní učitelce, která provede informování zákonného zástupce dítěte/žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy
 • osoba, která tuto skutečnost zjistila odvede dítě/žáka do izolace, kde bude dbát na vyšší četnost větrání a předá dítě/žáka zákonnému zástupci a seznámí ho s důvodem izolování dítěte/žáka
 • informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • zaměstnanec školy po odchodu izolovaného dítěte/žáka vydezinfikuje/vyhodí ochranu úst (viz obecné doporučení KHS Jak manipulovat s kontaminovanou rouškou,aj), důkladně umyje ruce a použije vždy ještě dezinfekci! Oznámí ředitelce průběh stavu dítěte/žáka, telefonicky upozorní uklízečku mateřské školy, že je možné vykonat úklid. Do Knihy úrazů zapíše neprodleně danou skutečnost!

 

 

 

Stupeň 2

Opatření jako u stupně 0 -1. Omezení aktivit nad rámec standardní organizace činnosti školy, které jsou nezbytné pro naplnění školního vzdělávacího programu (rušení kroužků, výletů, škol v přírodě, plaveckého výcviku,aj). Dále dle nařízení KHS. (bude zde zveřejněno).

 

 

 

Stupeň 3

Opatření jako u stupně 0, 1, 2 a navíc. Pravděpodobné omezení provozu škol a nastavení omezeného režimu výuky ve školách a převedení do online vzdělávání v Teams.    (rozvrhy budou zveřejněny v záložce Rodiče a děti – Rozvrh hodin).Dále dle nařízení KHS. (bude zde zveřejněno).