Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

autor: | 29. srpna 2019 | Aktuality

Radou města Ralska byl schválen stabilizační příspěvek pro žáky první třídy ZŠ.

Příspěvek činí 500,- Kč na žáka první třídy a bude použit na výtvarné, pracovní pomůcky a na pracovní sešity – zakoupí škola hromadně.

Dále pro žáky 1. třídy je možno čerpat příspěvek 500,- Kč na zakoupení školní tašky. Tento příspěvek dostanou rodiče na základě předloženého dokladu o zakoupení aktovky na MÚ.