Příběhy candáta Zoubka

autor: | 5. května 2023 | Aktuality

Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA zaslal poděkování žákům naší školy za účast v soutěži Příběhy candáta Zoubka. Jsme velmi rádi, že naši žáci mají velký zájem zapojovat se do soutěží, které přispívají k environmentální výchově. Žáci se učí chovat tak, aby jejich chování, a rozhodování zvyšovalo kvality životního prostředí.