Prázdninové soustředění

autor: | 31. srpna 2020 | Doporučujeme

Od 17.8. do 21.8. proběhlo v naší škole soustředění žáků/dětí s cizí státní příslušností. Pod vedením paní Desenské prožili společně týden Prázdninová

čeština. Děti si zopakovaly abecedu, základy tvoření vět, obohatily si slovní zásobu o nová slovíčka.