Zveme Vás na schůzku všech rodičů dětí MŠ a žáků ZŠ

Termín: Čtvrtek 29.8. v 15:00 hodin v tělocvičně školy

Program:

Novinky školního roku 2019/2020 (přihlášení do školní družiny i do kroužků, novinky ze školní jídelny, svoz dětí MŠ auty – rozpis, aj.)

Těšíme se