Ohlédnutí

autor: | 17. ledna 2020 | Doporučujeme

Poslední den školního roku si žáci ponesou napsané známky na vysvědčení, které budou svědčit o jejich školním snažení. Na některých vysvědčení budou i pochvaly za mimořádné činy. V naší škole si totiž vážíme žáků, kteří mají snahu prezentovat ostatním své dovednosti: pěvecká soutěž Skřivánek, Odpoledne plné veršů, v Mimoni a ve Starých Splavech Malotřídky hledají talent, dramatika SLOUPSKÝ TYJÁTR aj

Naši soutěžící

Naši soutěžící

O účast na SLOUPSKÉM TYJÁTRU byl mezi žáky velký zájem, neboť sami učitelé si připravili pro žáky, děti, ale i rodiče dramatizovanou pohádku, která měla obrovský úspěch. Všichni byli herectvím učitelů nadšeni, zejména děti, které chtěly být i účinkujícími. Jejich přání učitelé vyslyšeli a nacvičili s nimi vystoupení, které se setkalo s velkým úspěchem i ve Sloupu v Čechách, kde děti a žáci vystupovali.

Učitelé hrají pro děti

Učitelé hrají pro děti

O to bude zajímavější vystoupení na Školní akademii, která je plánována na 25. 6. od 15 hodin v kinosále Kuřívody. Děti z každé třídy si připravují vystoupení, kterým chtějí své nejbližší ohromit. Závěr roku je i méně radostný pro žáky, s kterými se budeme v letošním roce loučit a kteří odcházejí na druhé stupně základních škol. Věřím, že v životě najdou své místo, které bude blízké jejich představám.

Školní rok končí, ale škola nezůstává prázdná. Pedagogové chtěli vyjít vstříc rodičům, kteří pracují a jejichž dovolená je méně početná než prázdniny na školách. Pro zaměstnané rodiče nabízíme od 1. 7. do 12.7. školní družinu od 6:30 hod do 15:00 hod. a pro děti z mateřské školy od 1.7. do 26.7. provoz od 6:30 hod do 15:00 hod.

A co dělají další zaměstnanci? Provozní pracovnice připravují prostory pro začátek školního roku a „vymetají starý“. Učitelé se budou školit, ale i připravovat výzdobu a pomůcky na další školní rok.

Myslím, že všichni společně odvedli kus práce a že jim patří velké poděkování, a to nejen učitelům, ale i provozním zaměstnancům, jejichž práce je často brána jako samozřejmost, ale přispívá ke spokojenosti všech. Tak třeba paní kuchařky, když se člověk nenají, hned se mu zdá svět horší…….

Zajímavá forma výuky

Zajímavá forma výuky

Jeden školní rok končí a druhý se plánuje. Ráda bych pozvala všechny rodiče dětí (nových i v současné době chodících) z mateřské i základní školy dne 29.8. od 15 hodin do tělocvičny ZŠ na informativní schůzku, kde získají potřebné informace o organizaci nadcházejícího školním roku. Přítomni budou všichni zaměstnanci školy, kteří budou představeni i našim nováčkům (bylo zapsáno 10 dětí do mateřské školy a 18 žáků do základní školy). V současné době máme ještě do mateřské školy tři  a do základní školy čtyři volná místa.

Pro příští rok chceme pokračovat v tom, co se osvědčilo. Např. navázali jsme spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Nymburku, jejíž studentky dentální hygieny přijely mezi nás a získané znalosti jsme si ověřovali v praxi, protože děti i žáci dostali nejen zubní kartáčky, ale i zubní pasty a pod odborným dohledem se učili ústní hygieně.

Studentky oboru dentální hygieny ve škole

Studentky oboru dentální hygieny ve škole

V novém školním roce chceme co nejvíce propojit učivo s praxí. A nejen to, připravujeme širokou nabídku kroužků (deskové hry, čtenářský a badatelský klub, konverzace v anglickém jazyce, aerobic, zumba, pěvecký, keramický, aj). Plavecký výcvik pro žáky již od poloviny září. V každé třídě bude učitelka s asistentem, který bude dětem i žákům pomáhat. Novinek je připraveno již nyní nespočet.

Připravujeme řadu novinek, rodiče nezapomeňte 29.8. 2019! Čtenáři budou o dění ve škole podrobně informováni v zářijovém čísle.

Všem čtenářům přejeme odpočinek a zároveň šťastný návrat z dovolené

Zaměstnanci školy

článek uveřejněn v červnu 2019, Dnešní Ralsko