Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ I.

autor: | 26. února 2018 | Aktuality

MŠMT na základě žádosti o poskytnutí dotace rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Šablony 1 – ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody“, s registračním č.“CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006104″, v celkové výši 516.338,- Kč s datem zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2017 a datem ukončení projektu k 31.08.2019.

Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony