Osvědčení pro školu- přínos pro životní prostředí

autor: | 20. března 2023 | Aktuality

Společnost ECOBAT s.r.o. oprávněná MŽP k provozování kolektivního systému zpětného odběru baterií a akumulátorů vydala pro ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody osvědčení o přínosu pro životní prostředí. V roce 2022 odevzdala naše škola k zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 384 Kg odpadních baterií a z tohoto množství bylo recyklací získáno 288 kg druhotných surovin, které budou využity při výrobě nových produktů.