Ohlasy na online výuku

autor: | 6. dubna 2021 | Aktuality

Vážení rodiče,

děkujeme za zpětnou vazbu k poskytované online výuce. Snažili jsme nastavit optimální řešení distančního vzdělávání. Vyučující obdrželi nové vybavení notebooky, vizualizéry (využívají se jako kamery, které snímají papír, na kterém vyučující vysvětluje správný tah písmen,  aj).

Diferencujeme  počet vyučovacích hodin dle věku žáků – ročníku. 1. ročník má vyučování každý den 60 minut (matematiku, český jazyk nebo prvouku).

Druhý ročník je rozdělen na dvě skupiny,  žákům se věnuje učitelka (vysvětluje učivo) a asistentka pedagoga (probrané učivo procvičuje). Naši druháčci se učí tři hodiny každý den.

Třetí ročník se každý den učí s paní učitelkou tři hodiny (matematiku, český jazyk, anglický jazyk, prvouku).

Poslední dva ročníky se učí čtyři hodiny denně. Během týdne se opakují předměty matematika, český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda, přírodověda. I v těchto ročnících vysvětluje učivo paní učitelka a docvičuje asistentka pedagoga.

Plán učiva v jednotlivých ročnících je vyučujícími probrán, procvičen ve stejném časovém období jako při běžné výuce před rokem.

Je nám líto, že v tomto školním roce již nejsme schopni poskytovat online vzdělávání i žákům, kteří přešli k nám jen na online výuku (jejich kmenová škola výuku nenabízela), protože jsme měli obavy, že by klesla kvalita našeho distančního vzdělávání.

Tento systém online vzdělávání byl prezentován na celostátním setkání ředitelů škol v říjnu 2020, kde jsme získali velké uznání a škola byla zařazena mezi TOP školy, které příkladně zvládly nastavit distanční výuku.