Mimořádný zápis do 1. ročníku pro děti z válečné Ukrajiny

autor: | 4. května 2022 | Aktuality

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., a v souladu s ustanovením § 3a vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vše ve znění pozdějších právních předpisů a zákona č. 67/2022 Sb. Ze dne 17. března 2022 o opatření v oblasti školství s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace.

Zápis bude probíhat prezenční formou v termínu 7. 6. 2022 od 13:30 do 15:30 hod.

Zápis je určený pro cizince a jedná se pouze a výlučně o osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Zápis se nevztahuje na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak. 

Zvláštní zápis se týká dětí cizinců a jedná se pouze a výlučně o osoby:

  • kterým byla dočasně poskytnuta ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným štítkovým vízem nebo razítkem v cestovním pasu.

Zápis bude probíhat v budově ZŠ školy. Maximální počet je 8 přijímaných dětí do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Doklady potřebné k zápisu:

  • rodný list dítěte a úředně přeložený rodný list do českého jazyka
  • pas s vyznačením formy pobytu a kartičku zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte
  • vyplněnou níže uvedenou žádost o přijetí do 1. ročníku