Malá technická univerzita

autor: | 5. března 2022 | Aktuality

Naše mateřská škola získala certifikát „Polytechnicky zaměřená mateřská školka“, jsme školkou, která podporuje polytechnickou gramotnost dětí. Prostřednictvím našich proškolených pedagogů v MŠ realizujeme originální výukový program Malé technické univerzity. Díky zapojení do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 spolufinancovaného Evropskou unií má naše mateřská škola k dispozici sadu speciálních didaktických pomůcek, metodické materiály a jsme držitelem licence kvalitního polytechnického vzdělávání.

Certifikát MTU