Je za námi první pololetí!

autor: | 2. února 2020 | Aktuality

Je za námi první pololetí školního roku 2019/2020!

Pochvalu třídního učitele získali:  Fanoušek, Nelinka, Esudei, Emilka, Veronika, Viktor, Kristýnka, Pavlínka, Pepa, Tomáš.

Pochvalu žáků získali i učitelé.

Dvě třetiny žáků prospělo s vyznamenáním a třetinu  žáků dělí od vyznamenání jen malý krůček!

 

V dalším pololetí přejeme

                                         všem hodně úspěchů, a když nemůžeš

                                                                                                                Slovo NEJDE NEEXISTUJE!