Informace pro rodiče dětí MŠ i žáků ZŠ

autor: | 14. března 2020 | Aktuality

Informace obecné

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

 

 

Vážení rodiče

Ve škole jsme přijali opatření ke snížení rizika nákazy:

V roce 2019 byl umístěn ke všem umyvadlům zásobník na gelové mýdlo, papírové ručníky, umístěny jsou návody na správné mytí rukou – žáci byli opakovaně poučeni.

V únoru 2020 jsme zakoupili ke všem umyvadlům desinfekční gel a umístili návody na správné chování při nákaze – žáci byli poučeni.

Desinfekce prostor ZŠ, MŠ (uzavřená třída a další prostory) proběhne 16.3. a opakována bude 17.3., 18.3. a den před ukončením uzavření školy.

Letak_resp_etiketa_cesky_KHSLK Základní opatření k ochraně_28_2_20 Letak_resp_etiketa_cesky_KHSLK Jak_si_spravne_myt_ruce

 

 

Komunikace se školou

Školní jídelna – pouze telefonicky 773 636 457

Účtárna školy – pouze elektronicky anna.supkova@skolakurivody.cz    nebo 773 636 457       (pondělí, středa)

Ředitelka školy – pouze elektronicky huskova@skolakurivody.cz    nebo   773 636 455 (od 16.3. lze vydávat potvrzení Péče o dítě do 10 let v ZŠ)

Další dny od 17. 3.  lze si úkoly v papírové podobě vyzvednout bezkontaktně ve vestibulu školy. Po otevření dveří vstupte do vestibulu, kde si vyzvedněte potřebné. Přístup bude umožněn dopoledne PO, ST  od 9:00 – 11:00 hod, nebo dle dohody s ředitelkou. 

 

 

Učitelé Vám budou k dispozici v ZŠ pouze v pondělí 16.3. od 11:00 hod  – do 16: 00 hod na telefonním čísle 777 719 477 (v krajním případě si můžete vyzvednout úkoly ve vestibulu školy – bezkontaktně). Tento den pokud požádáte učitele, zašle Vám úkoly poštou (poštovné hradí příjemce). Preferujeme emailovou komunikaci, kdy Vám učitelé individuálně sdělí rozsah učiva po dobu uzavření školy a můžete s nimi i další dny elektronicky komunikovat. P. učitelka 1. třída  volejnikova@skolakurivody.cz ; 2. třída vranova@skolakurivody.cz ;    3. třída   supkova@skolakurivody.cz

 

 

Obecné informace pro všechny rodiče (žáků, dětí) naleznete na těchto stránkách

Dne 16.3. zasedá vláda a bude rozhodovat o možném prodloužení očetřovného, OSVČ, aj.

http://bit.ly/balicek_pro_rodiny

 

Pokud mají zákonní zástupci žáků problém se zajištěním bezpečnosti žáků v době uzavření školy mohou využít následujícího doporučení:

Co mají dělat rodiče malých dětí?

Pokud nemají hlídání, mohou si vzít takzvané ošetřovné. „Dítě musí zůstat doma z rozhodnutí vlády. Ošetřovné je tedy na místě,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Tiskopis vystavuje nikoli lékař, ale výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Zaměstnanec – rodič tímto tiskopisem uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci-rodiče u svého zaměstnavatele.

Další informace:

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije
ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Kde získá škola tiskopis žádosti?

Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ. Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.