Dar k rozvoji informačního myšlení

autor: | 10. dubna 2021 | Aktuality

Ve školním roce 2019/2020 jsme byli zapojeni do projektu pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pilotovali jsme nový obsah informačního myšlení, které sloužilo, jako podklad nového pojetí výuky počítačové gramotnosti na 1. stupni základních škol.

Škola zařadila do svého Školního vzdělávacího plánu výuku robotiky, programování s časovou dotací 1 hodina týdně od 3. ročníku.

Předmět rozšiřuje a propojuje znalosti z technické výchovy a informatiky takovým způsobem, aby se žák stal více než jen uživatelem digitálních technologií.

Metodickou a materiální pomoc škole poskytla Technická univerzita v Liberci.

Škola  získala v únoru 2021 darem stavebnice LEGO 45300 EDUCATION WEDO 2.0 v hodnotě 44 991,- kč (původně byly tyto stavebnice zapůjčeny). Děkujeme.