Člověk a technika

autor: | 6. dubna 2021 | Aktuality

V roce 2021 – 2022 je naše škola zařazena do pilotního programa MŠMT, který má za úkol prověřit, zda zamýšlené změny v RVP ZV jsou v oblasti ČLOVĚK A TECHNIKA (pracovní činnosti) realizovatelné ve výuce.

Dne 9. 2. 2021 jsme začali: