Bubnování na podporu týraných dětí

autor: | 20. listopadu 2023 | Aktuality

Dnes, tedy 20. listopadu 2023, od 10:00 do 11:00 jsme i v naší základní škole bubnovali, abychom upozornili na děti zažívající násilí v rodině. Akci s názvem Bubnovačka pořádá Centrum Locika k Světovému dni prevence týrání a zneužívání dětí. 

„Bubnování v naší zemi je způsob, jak zajistit, aby děti už nebyly neviditelnými oběťmi domácího násilí, ale aby byly nejen vidět, ale také slyšet. Centrum Locika se dlouhodobě snaží změnit systém péče o ohrožené děti, ale vše by bylo jednodušší s podporou široké veřejnosti. Proto chceme do světa vybubnovat, že násilí na dětech není v pořádku.“