ZŠ – Adaptační program 2.9.-3.9.

Všichni žáci mají naplánován Adaptační program ve dnech 2.9. – 3. 9.

2.9. Seznámení se Školním řádem

Orientace v budově školy, třídy

Navázání kontaktů, sdělení zážitků z prázdnin

3.9.

Orientace v okolí školy se zaměřením na bezpečnost (chování v přírodním terénu, na pozemku školy, v silničním provozu)

Týmové hry

Datum

31. srpna 2021 - 4. září 2021
Expired!

Čas

08:00 - 18:00
Kategorie