ZŠ a MŠ

Provoz obnoven od 1. září.

Mateřská škola: od 6:30 hodin. Dovoz auty MÚ zajištěn.

Základní škola:

Program

8:00 – 8:45 hodin           Slavnostní přivítání žáků, rodičů v budově školy, v kmenových třídách.

8:45 – 9:00 hod              Vyřízení dalších záležitostí (přihlášení do školní družiny  i ke stravování. Individuální                                                                                                                konzultace s třídní učitelkou.

9:00 – 10:00 hod             Rodiče jsou s žáky pozváni do Informačního střediska Kuřívody, kde je připraveno posezení a                                                                                               informace o volnočasové nabídce střediska.

Datum

27. srpna 2020 - 2. září 2020
Expired!

Čas

20:00 - 18:00
Kategorie